Nedenfor vil for hver årbog komme en indholdsfortegnelse og et link til årbogen i PDF format. Dog er meddelelser fra styrelse og redaktion, regnskaber og medlemsfortegnelser udeladt i nedenstående indholdsfortegnelse. En samlet oversigt over alle indholdsfortegnelser kan findes under menupunktet “Årbøger”.

De digitale årbøger på denne side fylder mellem 37,2 MB og 78,7 MB.

Klik på “bogen” for at se de enkelte årbøger.

Fra Himmerland og Kjær Herred 1957

Stade udskiftningaarbog_1957
Af Kr. Værnfelt

H. C. Andersen og Aalborg. Hvorledes “Jylland mellem tvende have” blev til.
Af Kjeld Galster

Skovene i Als sogn
Af Carl Raaschou

Det særlige Mikkelsdag-offer i Als
Af Carl Raaschou

Toldinspecteur, Etatsraad Morten Nielsen Strandgaards Selvbiografi

De nyeste undersøgelser ved Nørlund i Himmerland
Af Charles Christensen

Om Baptismen i Gunderup
Af F. Elle Jensen

Himmerlands herregårde og udstykningen
Af Flemming Jerk

Museumsmeddelelser 1956-57:
Aalborg historiske museum af Peter Riismøller
Vesthimmerlands museum af S. Vestergaard Nielsen
Als hjemstavnsmuseum af Carl Raaschou

Fra Himmerland og Kjær Herred 1912-1957. Kronologisk indholdsfortegnelse.
Af Henrik Møller

Fra Himmerland og Kjær Herred 1958

Blade af træskomageriets historie i Rold skov egnenaarbog_1958
Af Rud. Sørensen

Helligkilden. Skt. Knuds Kilde ved Hvalpsund.
Af Svend Østergaard

Haslevgårde
Af M. Larsen

Pibemager Christian Bruun
Af Helge Kaarsberg

Kaptajn J. A. Bunde
Af F. Elle Jensen

Farsø-runestenen
Af Marie Simonsen

Vilsted Kirke i Slet Herred
Af Chr. Kollerup

Korset ved vejen
Af Kr. Værnfelt

Aalborg historiske museum i 1957-58
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands museum 1957-58
Af S. Vestergaard Nielsen

Mindesmærke for Kjær herreds tingsted
Af Henrik Møller

Bogen om Himmerland
Af Henrik Møller

Lokalhistorisk litteratur
Af Henrik Møller

Vore to udflugter
Af Henrik Møller

Fra Himmerland og Kjær Herred 1959

Af Ulsted sogns historieaarbog_1959
Af Kr. Værnfelt

Aner – og andet rundt Sebberfjord
Af Erhardt Justesen

Et forslag til “Konfirmationsordning” fra 1729
Af Henning Heilesen

En bagersvends kontrakt med sin arbejdsgiver for omtrent 100 år siden
Af Kjeld Galster

Norden for lands lov og ret
Af A. Barfod

Blichers datter og svigersøn Malvina og Rasmus Berg i Nordjylland
Af Kjeld Galster

Medicinske planter fra Vitskøl klosterhave
Af Jens Østergaard

Aalborg historiske museum i 1958-59
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands museum i 1958-59
Af S. Vestergaard Nielsen

Vore to udflugter
Af Henrik Møller

Fra Himmerland og Kjær Herred 1960

Af Ulsted sogns historieaarbog_1960
Af Kr. Værnfelt

To Sebber-herremænds eftermæle
Af Erhardt Justesen

Af Sønderup og Suldrup Kirkers Historie
Af F. Elle Jensen

Familien Beaujou
Af M. Larsen

Glimt fra svundne tider
Af Søren Dahl

Fra Vilsted Sogn
Af Chr. Kollerup

En navnesag og et navn
Af Albert Larsen

Af Hals private realskoles historie
Af J. Gregersen

Aalborg historiske Museum i 1959-60
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands Museum i 1959-60
Af S. Vestergaard Nielsen

Hjemstavns- og spillemandsmuseet i Rebild
Af E. Rasmussen

Rektor dr. phil. Kjeld Galster til minde
Af Henrik Møller

Lokalhistorisk litteratur
Af Henrik Møller

Vore to udflugter (den årlige generalforsamling)
Af Henrik Møller

Fra Himmerland og Kjær Herred 1961

Af Ulsted sogns historie (sluttet)aarbog_1961
Af Kr. Værnfelt

Ludvig Daniel Hass, Præst i Hals og Nibe
Af F. Elle Jensen

Foulum skoles historie
Af Jacob Regnar

Gjeråen, et stykke vendsysselsk natur
Af Jens Bak

Hals fyrskib
Af G. Honnens de Lichtenberg

Minder fra mine bedsteforældres tid
Af P. Falborg

Da rygtet om de Rendsborg-Slavers Udbrud i Marts 1848 naaede St. Aistrup
Af Søren Dahl

Af Brorstrup sogns præste- og degnehistorie
Af A. Holst Thomsen

Toldsteder ved Mariager Fjord
Af Carl Raaschou

Chr. Christensens Beskrivelse af Aalborg Amt
Af August F. Schmidt

Aalborg historiske Museum i 1960-61
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands Museum 1960-61
Af S. Vestergaard Nielsen

Als Hjemstavnsmuseum 1961
Af Carl Raaschou

Lokalhistorisk litteratur
Af Henrik Møller

Vore to udflugter (den årlige generalforsamling)
Af Henrik Møller

Fra Himmerland og Kjær Herred 1962

Historisk Samfund gennem 50 åraarbog_1962
Af Henrik Møller

Her har jeg rod
Af Hans Povlsen

Ved hestemarked og søboder
Af kr. Værnfelt

“Vi stakkels fiskermænd i Nibe”
Af Holger Rasmussen

Ferslev-huset
Af Oscar Marseen

Bondedreng i Ersted 1864-1880. Erindringer af billedhugger A. J. Bundgaard.
Af J. A. Bundgaard

Års og Kongerslev
Af Svend Aakjær

Hundrede år af Rold skovenes historie
Af Rud. Sørensen

Den danske tændstikindustris grundlægger Ole Chr. Green
Af S. Grantzau

Portrætmaleren Ole Magnus Rasch
Af Johs. E. Tang Kristensen

Hans Bartholomæussens regnskab 1521
Af H. Støvring-Nielsen

Lidt om fredninger indenfor Aalborg amt
Af Knud Gemzøe

Om Didrik Grubbes epitafiebillede
Af Svend B. Olesen

S. Vestergaard Nielsen til minde
Af Henrik Møller

Aalborg historiske Museum 1961-62
Af Peter Riismøller

Als Hjemstavnsmuseum 1962
Af Carl Raaschou

Rebild Hjemstavns- og spillemandsmuseum
Af E. Rasmussen

Lokalhistorisk litteratur
Af Henrik Møller

Vore to udflugter
Af Henrik Møller

Fra Himmerland og Kjær Herred 1963

Af Bispensgades sagaaarbog_1963
Af Kr. Værnfelt

Turist i Aalborg og Limfjordsegnene 1994-95. “Fragmenter af nogle Smaarejser i Breve til Venner”.
Af Johs. E. Tang Kristensen

Østerland og Østerhalne
Af Thorkild Ramskou

Biskop Jørgen Svane. Bidrag til en karakteristik.
Af F. Elle Jensen

Atelier H. Tønnies i 100 år, 1856 – 9. februar – 1956
Af Knud Dynesen

Af en Vilsted Præsts Saga
Af Chr. Kollerup

Nye sydøsthimmerlandske fredninger
Af Carl Raaschou

Aalborg historiske Museum 1962-63
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands Museum 1961-63
Af V. B. Qvist

Als Hjemstavnsmuseum 1963
Af Carl Raaschou

Lokalhistorisk litteratur

Vore to udflugter
Af Henrik Møller

Fra Himmerland og Kjær Herred 1964

Nørresundby færgevæsenaarbog_1964
Af Kr. Værnfelt

Brorstrup kirke
Af A. Holst-Thomsen

Bryllup paa Hessel. Af Proprietær Bruhns Erindringer.
Af F. Elle Jensen

Gl. Ullits skole
Af Jacob Regnar

Pottemageri i Hvorup sogn
Af Johs. E. Tang Kristensen

Korup vandmølle
Af N. C. Skaanvad

Algade i Aalborg
Af Kr. Værnfelt

Aalborg historiske Museum 1963-64
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands Museum 1963-64
Af V. B. Qvist

Als Hjemstavnsmuseum 1964
Af Carl Raaschou

Litteratur om Aalborg og Aalborg amt 1963-64

Vore to udflugter
Af Henrik Møller

Fra Himmerland og Kjær Herred 1965

Træk af Sundby sogns historieaarbog_1965
Af Kr. Værnfelt

Ved Limfjordens munding
Af J. Gregersen

Hornskovgaard og dens ejere
Af J. Jeppesen Jensen

Foulum kirke
Af Jakob Regnar

Nørresundbys brand den 17. juni 1865
Af Johs. E. Tang Kristensen

Hammer Bakker i gamle Dage
Af Chr. Petresch Christensen

Aalborg historiske Museum 1964-65
Af Peter Riismøller

Dødsfald, Regnskabsfører Ove Johansen
Af Henrik Møller

Anmeldelser
Af Kr. Værnfelt og Henrik Møller

Lokalhistorisk litteratur

Fra Himmerland og Kjær Herred 1966

Af Nørre Tranders Historieaarbog_1966
Af Kr. Værnfelt

Minder fra Sulsted Præstegaard
Af Christen Møller

Nr. Tranders kirke
Af Svend B. Olesen

Ung i Gedsted
Af Ellen Kristensen

Lidt fra Hindsted Herred
Af Enevold Nielsen

Træk af Strandby sogns historie gennem tiderne
Af Sigvard C. Sigvardsen

Aalborg Gråbrødrekloster
Af Peter Holm-Rasmussen

Aalborg historiske Museum i 1965-66
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands Museum 1965-66
Af V. B. Qvist

Lokalhistorisk litteratur