Historisk Samfund udgiver årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred. Årbogen er udkommet hvert år siden 1912 og udsendes normalt i december måned.

Bidrag og forslag til artikler kan sendes til Historisk Samfunds redaktion på

Der er udarbejdet et sæt retningslinjer for manuskripter til årbogens bidragsydere. Ved tvivlsspørgsmål kan redaktøren kontaktes.

Digitaliserede årbøger

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred har fået digitaliseret sine årbøger. Disse digitaliserede bøger vil løbende blive gjort tilgængelige. Vælg årtals menupunkterne for at se disse.

Historisk samfund har bestræbt sig på at finde frem til retmæssige copyrightindehavere. Såfremt dette i enkelte tilfælde ikke skulle være sket, og historisk samgfund på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil blive honoreret.
indholdsfortegnelser

Som hjælp til at finde den rigtige årbog er
lavet  en samling af samtlige indholds-
fortegnelser i et dokument

Klik på “bogen” til højre for at se dette

Alternativt henvises til menupunktet “Registre til årbøger”