Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle historiske amtsforeninger fra begyndelsen af det 20.århundrede. Historisk Samfund blev oprettet i 1912, den gang med navnet Historisk Samfund for Aalborg Amt.

Hovedformålet var at ”vække og nære sansen for egnens historie og minder”. I 1970 ændredes navnet til det nuværende Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred.

Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, som hvert år rummer artikler med lokalhistoriske emner af forskellig art.

Den første årbog blev udsendt i 1912. Årbogen er udkommet hvert år lige siden, og redaktionen bestræber sig på at dække hele Historisk Samfunds virkefelt, d.v.s. det gamle Aalborg Amt.

Historisk Samfund deltager sammen med de tre øvrige historiske foreninger i området i finansieringen og arrangementet af Torsdagsforedragene, der hvert halvår tilbyder en række, p.t. 8 foredrag med nye og spændende forskningsresultater inden for arkæologi og historie i bredeste forstand.

Derudover har Historisk Samfund egne arrangementer i form af byvandringer, museumsbesøg og lignende.

Selskabet ledes af en styrelse på 11 personer, og det tilstræbes, at de 11 repræsenterer de forskellige dele af det store område, som Historisk Samfund dækker. Styrelsen vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes i sammenhæng med Selskabets årsmøde.