Indmeldelse sker ved henvendelse til Historisk Samfunds kasserer på

 

Kontingentet udgør 200 kr. for enkeltpersoner og 300 kr. for et familiemedlemsskab. Med et medlemsskab følger et årskort til Nordjyske Museer, som giver gratis adgang for én person til muserne under denne sammenslutning. Med et familiemedlemsskab følger to årskort.

Nye medlemmer modtager ved indmeldelsen den seneste udgivne årbog samt jubilæumsseriens 5 bind. Såfremt der samtidig med seneste årbog er kommet en særudgivelse modtages denne også. 

 

Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren på ovenstående e-mail.