I anledning af Historisk Samfunds 100 års jubilæum i 2012 udgav samfundet en jubilæumsserie bestående af 5 bøger: Fra Vesthimmerland, Fra Aalborg, Fra Østhimmerland, Fra Kjær Herred og Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred 1912-2012. De enkelte bind rummer dels nyskrevne bidrag om det moderne Nordjylland, forstået som tiden fra slutningen af det 19. århundrede, og dels udvalgte artikler fra de ældre årbøger.

jubi_2012Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred 1912-2012 (2012)

 • Forord. Af Knud Knudsen
 • Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred 100 år. Af Henrik Gjøde Nielsen
 • Historisk Samfund gennem 50 år. Af Henrik Møller
 • Et ambitiøst møde i 1914. Af Henrik Gjøde Nielsen
 • Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred 1912-2012. Af Knud Knudsen
 • Fra Himmerland og Kjær Herred – 100 års årbøger. Af Thorkild Nielsen
 • Samfundets mindesten. Af Henrik Gjøde Nielsen
 • Lokalhistoriens fremtid. Af Knud Knudsen
 • Tale ved Historisk Samfunds arrangement den 27. februar 2012. Af Knud Knudsen         

jubi_2011Fra Kjær Herred (2011)

 • Forord. Af Knud Knudsen
 • Fra Kjær Herred. Af Henrik Gjøde Nielsen
 • Kjær Herred. Af Henrik Gjøde Nielsen
 • Kunst i Nørresundby i det 20. århundrede. Af Ketty Johansson
 • Nordjyllandsværket. Af Klem Thomsen
 • Den politiske udvikling i Hals Kommune 1970-2006. Af Bent Sørensen
 • Kjær herreds tingbøger og tingsted. Af Paul G. Ørberg
 • Korset ved vejen. Af Kr. Værnfeldt
 • Lidt om Nørresundbys brand. Af Chr. Christensen
 • Hals Fyrskib. Af G. Honnens de Lichtenberg

jubi_2010Fra Østhimmerland (2010)

 • Forord. Af Knud Knudsen
 • Indledning. Af Flemming Sørensen
 • “At gjøre en Reise”. Af Flemming Sørensen
 • Bondelægen og hans søn. Af Lise Andersen
 • Øster Hurup og Novo. Af Mariann Nørgaard
 • Et 1000-årigt runeminde. Af Henrik Møller
 • Helligkilder i Himmerland og Kjær Herred. Af August F. Schmidt
 • Et Besøg paa Gudumlund Aar 1776. Af Alexander Rasmussen
 • En Veteran fra 1808. Af Th. Johansen

jubi_2009Fra Aalborg (2009)

 • Forord. Af Knud Knudsen
 • Indledning. Af Inger Bladt
 • Alabur, Alebu, Aalborg. Af Jens Topholm
 • Aalborgs bydele, forstæder og industri. Af Henning Bender
 • Kommunalreform som inspiration og baggrund. Af Orla Hav
 • Aalborg. Af Inge Eriksen
 • Skipper Klement og Aalborg Slot. Af J. P. Stenholm
 • Bøddelens hus. Af Kr. Værnfelt
 • Aalborg Pinsemarked. Af Carl Klitgaard
 • Marinus Herskind. Af Otto Smith

jubi_2008Fra Vesthimmerland (2008)

 • Forord. Af Knud Knudsen
 • Indledning. Af Thorkild Nielsen
 • Temaer i Vesthimmerlands nyere historie. Af Thorkild Nielsen
 • Fra landbrug til handel og industri. Af Thorkild Nielsen
 • Vesthimmerlands kommuner fra 1970 til 2007. Af Chr. Mejdahl
 • Kulturarven i Vesthimmerland og Vesthimmerlands Museum. Af Broder Berg
 • Tordenkalven. Af Johs. E. Tang Kristensen