Nedenfor vil for hver årbog komme en indholdsfortegnelse og et link til årbogen i PDF format. Dog er meddelelser fra styrelse og redaktion, regnskaber og medlemsfortegnelser udeladt i nedenstående indholdsfortegnelse. En samlet oversigt over alle indholdsfortegnelser kan findes under menupunktet “Årbøger”.

De digitale årbøger på denne side fylder mellem 28,8 MB og 56,7 MB.

Klik på “bogen” for at se de enkelte årbøger.

Fra Himmerland og Kjær Herred 1997

Svend B. Olesen til mindeaarbog_1997
Af Gunnar H. Rebstrup

Et par Tingbogsuddrag
Af Hans Gjedsted

Hans Nielsen i Lillearden
Af Anne Marie Skovfoged

Mariane Ruberg og hendes børn
Af Anne Marie Skovfoged

Mølleren i Trend
Af Søren Bugge Vegger

Familien Dietz på Høstemark og Vildmosegård
Af Jørgen Dietz

Lidt Øster Sundby Historie
Af Svend B. Olesen

Bryggerens Nordjyske Forbindelser
Af Ketty Johansson

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1996-1997
Af Jeppe Hansen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1998

Kunstnere i Hammer Bakkeraarbog_1998
Af Ole Bergh

En bonde blev herremand på Hvanstrup
Af Hans Gjedsted

Fotografer i Hobro 1850-1994
Af Børge Hauen

Fotografiets udvikling

Fotografier 1850-1994

Oversigt

Fotografforkortelse

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1997-1998
Af Jeppe Hansen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1999

Træk fra det ældste Bjørnsholmaarbog_1999
Af Karl Nielsen

Die scharfe Charlotte
Af Ketty Johansson

En familietragedie i Store Vildmose
Af Lis Rasmussen

Hos bedste i Hornum. Barndomserindringer fra tiden efter århundredeskiftet.
Af Birte Friis

Poulstrup Sø
Af Kjeld Djernø

Lundby Krat og Bakker
Af Kjeld Djernø

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1998-1999
Af Jeppe Hansen

Fra Himmerland og Kjær Herred 2000

Da hollænderen
kom til Himmerlandaarbog_2000

Af Lise Andersen

Aalborgs ældste tingbøger
og rådstueprotokoller

Af Hans Gjedsted

Fra klosterdreng
til storbonde

Af Poul Verner Christiansen

Orgelbyggeren Hartwig Müller
og Budolfi Kirkes ældste orgler

At Thorkild Heilskov Rasmussen

Fra Himmerland og Kjær Herred 2001

Hals Skanse – Stykker af historien 1625-2001aarbog_2001
Af Henrik Gjøde Nielsen

Jacob Skomager i Stenild – en himmerlandsk handelsmand med speciale i brændevinssalg
Af Birte Friis

Gravstenene i Vokslev kirke
Af Ole Færch

Hyrevognskrigen i Aalborg 1954-1974
Af Eigil Christensen

Saa’n nøj gratværk… – historien om Top-Karen og Tophuset i Rebild Bakker
Af Henrik Bugge Mortensen

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred
Af Tove Michelsen

Fra Himmerland og Kjær Herred 2002

De unge traktorførere. En julehistorie.aarbog_2002
Af Gerda Kristensen og Hildegard Mellerup

Hals Lodseri
Af Henrik Gjøde Nielsen

Velgørenhed i Aalborg
Af Inger Bladt

Kvindelige politibetjente i Aalborg Politi 1911-1977
Af Erik Lottrup

Arbejdernes have i Aalborg
Af Erik Strange Petersen

Et betlerliv – to betler-historier fra Mou
Af Line Asp Hansen

Læreren, der kunne andet og mere end sit Fadervor
Af Jørgen Toubro

Romanske gravsten i og ved Vokslev kirke
Af Ole Færch

Vesthimmerlands Museum – årets udgravninger
Af Bjarne Henning Nielsen

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred
Af Tove Michelsen

Fra Himmerland og Kjær Herred 2003

Nogle minder fra min skoletid i L1. Brøndum og på Bælum Realskoleaarbog_2003
Af Laugor Jellesen

“Vi har os en Majbøg sat, den satte vi om Pinsenat.” Majbøgstraditionen førog nu i Østhimmerland
Af Anders Chr. N. Christensen

Guds Legemes Lav – En merkantil, selskabelig eller religøs sammenslutning
Af Charlotte Kallesøe Nielsen

Østerå – Aalborgsmiddelalderlige havn
Af Stig Bergmann Møller

Den danske dagligdag -for 500 år siden
Af Kirsten Boelskifte

En uheldig Rådmand
Af Hans Gjedsted

Den miskendte opfinder. Mekanikus C.C. Mortensen
Af Erik Strange Petersen

Kør bare videre! – Vi skylder!
Af Ketty Johansson

Ét jeg ved, som aldrig dør
Af Ansger Havbæk Madsen

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred
Udarbejdet af Tove Michelsen

Nogle bemærkninger til artiklen om Hals Lodseri (i Fra Himmerland og Kjær Herred 2002)
Af Svend Gram Jensen

Fra Himmerland og Kjær Herred 2004

Johan Christian Bernbaum. Guldsmed i Hobroaarbog_2004
Af Birte Friis

“Korsikaneren”
Af Hans Huus Sørensen

Fra den gamle til den nye fattiggård i Aalborg
Af Erik Laursen

Om sorger og glæder i Mette Marias liv
Af Irene M. Kristensen

Erindringer fra Hals
Af Svend Gram Jensen

Gravminderegistreringen i Himmerland
Af Viggo Petersen

Kalkmalerierne i Nibe Kirke
Af Jennse-Anders Djernes

En vandring blandt vore døde
Af Per Andersen

Almuens gravskrifter i 19. århunderede
Af Thorkild Nielsen

Alstrup Kirke – og dens 2 tårne
Af Søren Bugge Vegger

Her er mange nåle…! Om Erhand Holger Buchholtz’ optegnelser om forhold i Himmerland og Vendsyssel
Af Birgit Øskov

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred
Af Tove Michelsen

Fra Himmerland og Kjær Herred 2005

Natmandsjagten – den 11. februar 1835aarbog_2005
Af Hans Jørgen Møller

Harald Branth og hustru, Augusta f. Lunn
Af Erik Lottrup

Bruno, Eugen – og Gorm

Af Harald Ditzel

Vor man i Riga – Jens A. Herskind dansk konsul i Riga 1912
Af Ketty Johansson

Udpegning af industriminder i Nordjyllands Amt
Af Morten Pedersen

Bedre Byggeskik – med eksempler fra Aars
Af Thorkiold Nielsen

Fra melsæk til matrostøj – om genbrug i fortid og nutid
Af Inger K. Bladt

Aalborg Zoo i støbeskeen
Af Michael Preisz

Hals Havn
Af Henrik Gjøde Nielsen

Diplomatarium Honumense v. Ole Færch

Af Ole Degn

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred

Af Tove Michelsen

Fra Himmerland og Kjær Herred 2006

Overkrigskommissær C. C. Christensenaarbog_2006
Af Henrik Gjøde Nielsen

Svaneapoteket i Aalborg – dets arkiver og apotekere
Af Flemming Nielsen

Søren (Jensen) Gyldendal – en biografi
Af Thorkild Nielsen

Dolktidsgrave i Vesthimmerland
Af Klaus Ebbesen

En høj og dens tvende tårne. Om Tinghøj i Rostrup sogn
Af Per Andersen

Skoleloven 1739 og Gislum Herred
Af Hans Gedsted

Grand på Frederikstorv
Af Knud Knudsen

Vandspild i Aalborg – sager
Af Jens Topholm

Forbudte fotos fra Aalborg under besættelsen
Af Henrik Gjøde Nielsen

Statens køb af Store Vildmose i 1921
Af Trine Møller

Et fattiglem i Vesterbølle
Af Niels Jørn Østergaard

Ny litteratur om Himmerland og Kjær Herred
Af Tove Michelsen