Nedenfor vil for hver årbog komme en indholdsfortegnelse og et link til årbogen i PDF format. Dog er meddelelser fra styrelse og redaktion, regnskaber og medlemsfortegnelser udeladt i nedenstående indholdsfortegnelse. En samlet oversigt over alle indholdsfortegnelser kan findes under menupunktet “Årbøger”.

De digitale årbøger på denne side fylder mellem 14,8 MB og 59,2 MB.

Klik på “bogen” for at se de enkelte årbøger.

Fra Himmerland og Kjær Herred 1977

Aalborg Klosteraarbog_1977
Af W. Scheving

Hadsund færgested og færgeriets historie
Af N. C. Skaanvad

En engelsk forfatters indtryk af Nordjylland i årene 1858-1860
Af Inge Becker-Christensen og F. L. Hepworth

Brandtaksation på Sohngaardsholm 1768
Af J. Jeppesen Jensen

Gårdmandskoner fra Øster Sundby
Af Svend B. Olesen

To voldsteder i Himmerland
Af Alfred Bøgh

Det sære skel
Af Anton Bak

En bibelfortolkning
Af N. K. Munkholm

Hadsund Egnsmuseum
Af Tage Jespersen

Hals Museum
Af Arne Kolle

Hals lokalhistoriske arkiv
Af Henning Bender

Hessel Landbrugsmuseum
Af Børge Brink

Limfjordsmuseet
Af Hans Jeppesen

Strandby Museum
Af Henry Jensen

Sundby-Hvorup sognehistoriske Samling
Af Johs. E. Tang Kristensen

Sydhimmerlands Museum
Af Peter Bondesen

Aalborg historiske Museum
Af Torben Witt

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1967-77
Af Signe Pedersen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1978

Vor Frue kirke i Aalborgaarbog_1978
Af Svend B. Olesen

Bidrag til urmageriets historie i Himmerland og Kjær Herred
Af Jens Kongsted Lampe

Alterbilledet i Nørresundby kirke
Af N. E. Mikkelsen

Lokalhistoriske arkiver i Nordjyllands amt (LANA)
Af Henning Bender

Beretning for Lokalhistorisk arkiv for Aalborg kommune 1978
Af Henning Bender

Museumsforeningen for Hadsund og omegn
Af Tage Jespersen

Hadsund Museums lokalhistoriske arkiv
Af Tage Jespersen

Limfjordsmuseet 1977
Af Hans Jeppesen

Aalborg historiske Museum 1977
Af Torben Witt

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1977-1978
Af Jeppe Hansen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1979

Om gennemførelsenaarbog_1979
af fattigreglementet
af 1803 i Aalborg Amt

Af Karl Nielsen

Kjær herreds
tingbøger og tingsted

Af Paul G. Ørberg

Litteratur om
Himmerland
og Kjær Herred
1978-1979
Af Jeppe Hansen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1980

Kristen Værnfelt til mindeaarbog_1980
Af J. Jeppesen Jensen

Viggo Bruun Qvist
Af J. Jeppesen Jensen

Om Vitskøl Kloster
Af Karl Nielsen

En anbefaling (for lærer Frands Lassen 1812)
Af F. Bek-Pedersen

Fra Schimmelmannsk skole til kommuneskole – Fjellerad og Haals folkeskole
Af C. O. Vedsted

Afskedstale i Nørholm Kirke 12. oktober 1823
Af Lene Ishøy

Enkeltgravshøje fra Kjeldgaard, Aars sogn
Af Mogens Hansen

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1979-1980
Af Jeppe Hansen

Et udvalg af stamtavler og slægtslitteratur
Af Jeppe Hansen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1981

Hilsen til J. Jeppesen Jensenaarbog_1981
Af Kaj Løber

Hilsen til Johannes Evald Tang Kristensen
Af Kaj Løber

Dalsgaard Hovedgaard
Af J. Jeppesen Jensen

Johan Adolph Rømers Tobakspibefabrik i Nørresundby
Af Johs. E. Tang Kristensen

Offerfundet fra Suldrup i Himmerland
Af Klaus Ebbesen

Johs. E. Tang Kristensen: Bibliografi

J. Jeppesen Jensen: Bibliografi

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1980-1981
Af Jeppe Hansen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1982

“En hundred-årig Hobropige ser tilbage”. Fortalt af Ella Farsøe gift Andreasen.aarbog_1982
Af Anne-Birgit Willumsen

Silhouettør Johan Adolf Bendix Rohtermundt og nogle af hans arbejder i Nordjylland
Af Svend B. Olesen

Aalborg Zoologiske Have 1935
Af Torben Frische

Småstykker
Af J. Jeppesen Jensen

Småstykker
Af F. Bek-Pedersen

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1981- 1982
Af Jeppe Hansen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1983

Dannelsen afaarbog_1983
Grundtvigske Institutioner
i Vesthimmerland
1873-1905

Af Eva Auken

Omkring
Aalborg Østerport

Af J. Jeppesen Jensen

Litteratur om
Himmerland og Kjær Herred
1982- 1983
Af Jeppe Hansen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1984

Gårdmand Niels Kristian Kristensen Mosbæks erindringer fra Vesthimmerland ved midten af 1800-åreneaarbog_1984
Af Henning Henningsen

Omkring Aalborg Østerport
Af J. Jeppesen Jensen

“Tiden er så pengeløs”
Af Karl Nielsen

Himmerlands ældre jægerstenalder
Af Mogens Hansen

Et levnedsløb
Af Valdemar Andersen

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1983- 1984
Af Jeppe Hansen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1985

Omkring Aalborg Østerportaarbog_1985
Af J. Jeppesen Jensen

Statsskriverne i Danmark 1542-1572
Af Karl Nielsen

Mester Willem på Bispensgade
Af J. E. Nielsen

Hørby Kirke
Af F. Bek-Pedersen

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1984- 1985
Af Jeppe Hansen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1986

Aalborg-silhouetter fra 1800-tallets begyndelseaarbog_1986
Af Flemming Aagaard Winther og Svend B. Olesen

Godthaab sogn
Af C. J. Qvist

Eneboeren i Vindblæs
Af J. Chr. Myrhøj

En begravelse for et hundrede år siden
Af F. Bek-Pedersen

Litteratur om Nordjylland

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1985- 1986
Af Jeppe Hansen