Nedenfor vil for hver årbog komme en indholdsfortegnelse og et link til årbogen i PDF format. Dog er meddelelser fra styrelse og redaktion, regnskaber og medlemsfortegnelser udeladt i nedenstående indholdsfortegnelse. En samlet oversigt over alle indholdsfortegnelser kan findes under menupunktet “Årbøger”.

De digitale årbøger på denne side fylder mellem 39,1 MB og 103 MB.

Klik på “bogen” for at se de enkelte årbøger.

Fra Himmerland og Kjær Herred 1939-1940

Af Aarestrup Sogns Historieaarbog_1939
Af Th. Johansen

Af Sulsted Sogns Historie. I. Abildgaardene m. m. II. Fra Enstedgaard til Landsby.
Af Kr. Værnfelt

Legatstifteren Chr. Nielsen Meiling og Sophie Andersdatter Toustrup. Bidrag til Aars Sogns Historie.
Af S. Vestergaard Nielsen

Store Restrup I
Af Kr. Kolding

Kimbrernes Hjemsted
Af Gudmund Schütte

Herremanden og Præsten
Af J. Heltoft

Museumsmeddelelser fra Aalborg

Museumsmeddelelser fra Aars

Gennem Gunderup Sogn. Aarsmødet og Generalforsamlingen
Af Henrik Møller

To forsvundne Vesthimmerlands-Søer
Af N. Kyø

Fra Egense i Mov Sogn for 60 Aar siden. Af Fr. Vestergaard Nielsens Levnedsløb.
Af S. Vestergaard Nielsen

Navnsø-Marked
Af Anders Johansen

Af Brogaards Historie, Als Sogn, Hindsted Herred
Af Th. Johansen

Politikeren Villads Holm. Et Mindesmærke i Ord.
Af A. C. Ertbøll-Nielsen

En Fæstebonde mister sin Gaard (Hans Simonsen, Lindholm)
Af Sigurd Kristensen

En Godsejer, der lod en Del Fæstegaarde staa ledige (“forsete” 1823, Nr. 16)
Af P. Christensen

Aalborg Historiske Museum i 1940

Vesthimmerlands Museum i 1939

Lokalhistorisk Litteratur vedrørende Aalborg Amt

Fra Himmerland og Kjær Herred 1941-1942

Lidt Himmerlandshistorie (Dall Sogn)aarbog_1941
Af Kr. Værnfelt

Store Restrup II
Af Kr. Kolding

Pulpiturer og Stolestader i Budolfi Kirke
Af H. Stegmann

Da Præsten i Simested blev afsat
Af F. Elle Jensen

To forsvundne Vesthimmerlands-Søer
Af Niels Kyø (sluttet)

Om de gamle Udskiftningskort
Af Henrik Møller

Kimbrerborgen i Borremose
Af S. Vestergaard Nielsen

Museumsmeddelelser fra Aars

Museumsmeddelelser fra Aalborg

Lokalhistorisk Litteratur
Af Henrik Møller

Kimbrer og Teutoner
Af Gudmund Schütte

Oldtidsminder paa Løgstøregnen
Af J. Thulstrup Christensen

Rødslet
Af Kr. Værnfelt

Aalborg Historiske Museum
Af Chr. Jørgensen

Vesthimmerlands Museum i Aars
Af S. Vestergaard Nielsen

Brydegilderne i Skelum
Af Henrik Møller

J. Thulstrup Christensen, Løgstør, Niels Hedin og Chr. Petresch-Christensen til Minde
Af Henrik Møller

Aalborg. Historie og Hverdag.
Af Henrik Møller

Lokalhistorisk Litteratur
Af Henrik Møller

Fra Himmerland og Kjær Herred 1943-1944

Aalborgs Domkirkeaarbog_1943
Af Chr. Jørgensen

Løgstør i Midten af det 18. Aarhundrede
Af A. Sørensen

V. Fribert, Havnøs Historiker
Af August F. Schmidt

Hvad betyder Sebber?
Af Alfr. Thomsen

Om Navnene “Kastet” og “Visse”
Af A. M. S. Myrhøj

Arvelig paa Spindesiden
Af Carl Lindberg Nielsen

En Landsby, hærget af Sandflugt
Af Kr. Værnfelt

Kimbrerborgen i Borremose
Af S. Vestergaard Nielsen

Aalborg Historiske Museum i 1942-43
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands Museum i Aars 1942
Af S. Vestergaard Nielsen

Bankdirektør Chr. Jørgensen til Minde
Af Henrik Møller

Lokalhistorisk Litteratur
Af Henrik Møller

Raakildegaard
Af Kr. Værnfelt

En Mordsag fra Dall
Af Kr. Værnfelt

Af Elleshøj-Svendstrup Præstehistorie
Af C. Klitgaard

Af Hornum Herreds Degnes Saga
Af Th. Johansen

Barndomsminder fra Juelstrup Præstegaard i 1870’erne
Af Agnes Bruun, f. Licht

Aalborg og Ørbæk som Møntsteder
Af Th. Østergaard

Nye Mosefund fra Vesthimmerland
Af S. Vestergaard Nielsen

Om de gamle Udskiftningskort
Af Henrik Møller

Aalborg Historiske Museum
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands Museum i Aars
Af S. Vestergaard Nielsen

Sommermødet – Udflugten
Af Henrik Møller

Lokalhistorisk Litteratur
Af Henrik Møller

Fra Himmerland og Kjær Herred 1945-1946

Ved Skov og Strandaarbog_1945
Af Kr. Værnfelt

Skoleholder Jens Christensen Broch i Bislev
Af F. Elle Jensen

Lærer C. P. Clausen, Østerhalne
Af Niels Kyø

W. Dreyer, Vesthimmerlands Arkæolog
Af Aug. F. Schmidt

Nogle Bemærkninger om himmerlandske Landsbylove
Af Aug. F. Schmidt

Kirkelige Forhold i Himmerland omkring 1870
Af F. Elle Jensen

Ermegaard Gyldenstjernes Laasebrev paa Bjørnsholm 1597
Af A. Sørensen

Et Skelbrev
Af A. Sørensen

Kong Kristian II i Mov
Af N. C. Pedersen

Hr. Oluf i Mov
Af N. C. Pedersen

Mov Sogn
Af Kr. Værnfelt

Aalborg Historiske Museum
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands Museum i Aars
Af S. Vestergaard Nielsen

Lokalhistorisk Litteratur
Af Henrik Møller

Ved Skov og Strand
Af Kr. Værnfelt

Kirkelige Forhold i Himmerland omkring 1870
Af F. Elle Jensen

De sidste Amatør-Fiskere i Horsens-Hammer
Af Niels Hald

En Hoveristrid
Af F. Elle Jensen

Smaastykker:
Hr. Wadum i Skørping og hans Aarsregnskab af A. C. Ertbøll-Nielsen
Indblik i Bondegaarden om ved 1860 af A. C. Ertbøll-Nielsen

Om de gamle Udskiftningskort
Af Henrik Møller

Aalborg Historiske Museum
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands Museum i Aars
Af S. Vestergaard Nielsen

Sommermødet – Udflugten til Aars
Af Henrik Møller

Fra Himmerland og Kjær Herred 1947-1948

Ved Skov og Strandaarbog_1947
Af Kr. Værnfelt

Kreditforeningsdirektør, Overretssagfører E. E. Elmquist
Af P. Lauritzen

Forvalter på Hessel
Af F. Elle Jensen

Aalborg Historiske Museum
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands Museum i Aars
Af S. Vestergaard Nielsen

Lokalhistorisk Litteratur
Af Henrik Møller

Vore 2 Sommerudflugter
Af Henrik Møller

Agent Galster
Af Kjeld Galster

Gamle Vejspor i Rold Skov
Af Rud. Sørensen

Et vigtigt Fund af Støbeforme i Vester Doense
Af Regnar Pedersen

Af Aalborg Hospitals Godshistorie
Af Kr. Værnfelt

Hekseri i Øster Hassing
Af Kr. Værnfelt

En vesthimmerlandsk Bondetype
Af Th. Thomsen

En middelalderlig Træbro ved Kongstedlund
Af Peter Riismøller

Aalborg Historiske Museum
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands Museum i Aaret 1947-48
Af S. Vestergaard Nielsen

Et nyt Slægtsbog-System
Af Henrik Møller

Lokalhistorisk Litteratur
Af Henrik Møller

Vort Samfunds 2 Udflugter
Af Henrik Møller

Fra Himmerland og Kjær Herred 1949-1950

Staegaards beboere fra 1688-1737aarbog_1949
Af Anna Myrhøj

Ældre skildringer af “Tordenkalven”
Af Hans Ellekilde

Nikolai Fogtmann
Af Kjeld Galster

Forvalter på Hessel II
Af F. Elle Jensen

Fra Grevens fejde
Af Carl Lindberg Nielsen

Af en gammel kunstners erindringer
Af Gunnar Foss

Lidt om Bagge-Slægten fra Ribe og Suhr-Slægten fra Aalborg
Af Anne Myrhøj

Slavekrigen i Vest-Himmerland
Af Chr. Kollerup

For 100 år siden. Fra Hammer-Horsens sogneforstanderskabs protokol
Af Niels Hald

Slotshøjene. En gravplads fra yngre stenalder i Syd-Himmerland
Af Regnar Pedersen

Aalborg historiske museum 1948-49
Af Peter Riismøller

Vest-Himmerlands museum i året 1948-49
Af S. Vestergaard Nielsen

Lokalhistorisk litteratur
Af Henrik Møller

Vore 2 udflugter. Generalforsamlingen
Af Henrik Møller

Aalborg og Nørresundby besat 1864
Af Kjeld Galster

Fra orthodoxiens tidsalder. Biskop dr. theol. Matthias Foss’ liv og virke
Af Jørgen Lundbye

En herregård i forfald
Af F. Elle Jensen

Et doktor-diplom fra Padova
Af Axel Garboe

Lidt om overtro i Maren Haanings rige
Af J. A. Amdisen

Da bonden trællede under brændevinens svøbe
Af Anthon Fuglsang

Vindmølle til afløsning av hestemølle
Af Anthon Fuglsang

Herregården Lindenborgs sagnhistorie
Af Hans Ellekilde

En vesthimmerlandsk landsbylærer
Af Chr. Kollerup

Aalborg historiske museum i 1949-50

Vest-Himmerlands museum i 1949-50

Lokalhistorisk litteratur
Af Henrik Møller

Vort samfunds sommerstævner. Generalforsamlingen
Af Henrik Møller

Fra Himmerland og Kjær Herred 1951-1952

Et handelshus´ fallit i Nørresundby 1859 og 1865aarbog_1951
Af Kjeld Galster

Farsø-folk i forrige århundrede. Kræmeren
Af P. Bach (på vesthimmerlandsk af Th. Thomsen)

Af en gammel kunstners erindringer
Af Gunner Foss

Helligdomme og tingsteder i Hellum herred
Af J. Ankjær Pedersen

Helligdomme og tingsteder i Hindsted herred
Af J. Ankjær Pedersen

Jagten “St. Paulus´” endeligt
Af F. Elle Jensen

Lidt om ålefiskeri i Mariager fjord ud for Als odde
Af Chr. B. Lund

Træmændene i Skelum
Af Valdemar Pedersen

Nogle bidrag til Hals sogns historie indtil 1536
Af Svend Gram Jensen

Flora og folketro, især i Aalborg amt
Af Johannes Tholle

Aalborg historiske museum i 1950-51
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands museum i 1950-51
Af S. Vestergaard Nielsen

En præmiekonkurrence om besættelsestiden
Af Henrik Møller

Et minde rejst for frihedskæmperen Lars Dyrskjøt
Af Henrik Møller

Lokalhistorisk Litteratur
Af Henrik Møller

Vort samfunds 2 sommerstævner
Af Henrik Møller

Langholt
Af Kr. Værnfelt

Striben
Af Kr. Værnfelt

Hvalpsund færgested
Af F. Elle Jensen

Pioneren Søren Piesen
Af P. Bach (på vesthimmerlandsk af Th. Thomsen)

Lidt uddrag af Farstrup og Axelsons dagbøger
Af G. Østergaard

Randrup. En datters minder fra barndom og tidligste ungdom
Af Gunnar Foss

Et blad af hedens historie
Af Søren Nielsen

Ottebakken i Skivum
Af Søren Nielsen

Offersten fra jernalderen
Af S. Vestergaard Nielsen

Skaveport og Skavebro
Af Kr. Værnfelt

Bøddelens hus
Af Kr. Værnfelt

Om degne- og skoleforhold i Als, Øster Hurup og Helberskov
Af M. Larsen

Aalborg historiske museum i 1951-52
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands historiske museum i 1951-52
Af S. Vestergaard Nielsen

Lokalhistorisk Litteratur
Af Henrik Møller

Vore 2 sommerstævner. Generalforsamlingen
Af Henrik Møller

Fra Himmerland og Kjær Herred 1953-1954

Flintminen på Skovbakkenaarbog_1953
Af Jørn Bower

Af Ulsted sogns historie. (Søndre del af sognet.)
Af Kr. Værnfelt

Kirkeskibe i Aalborg amt
Af Henning Henningsen

Sebbersunds sidste skipper
Af E. Justesen

Baptistsagen i Aalborg i 1840erne
Af F. Elle Jensen

Aalborg historiske museum i 1952-53
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands museum i 1952-53
Af S. Vestergaard Nielsen

Førstelærer Th. Johansen til minde
Af Henrik Møller

Vore to udflugter
Af Henrik Møller

De tre Hasseriser
Af Kr. Værnfelt

Leonard Lorentzen, overkommandersergent 1788-1872
Af B. Hage

Hvad de gamle oplevede og fortalte
Af Chr. Kollerup

Amtsprovst Becher og det første Ranum seminarium
Af F. Elle Jensen

Fra Brorstrup sogn
Af Alfred Saabye

Hr. Mads i Foulum
Af Henning Heilesen

Aalborg historiske museum i 1953-54
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands museum i 1953-54
Af S. Vestergaard Nielsen

Førstelærer Niels Hald til minde
Af Henrik Møller

Lokalhistorisk litteratur
Af Henrik Møller

Vore to udflugter
Af Henrik Møller

Fra Himmerland og Kjær Herred 1955

De tre Hasseriser (slut)aarbog_1955
Af Kr. Værnfelt

Postkonen i Sebbersund
Af E. Justesen

Adelsminder i Sønderholm kirke
Af Svend. Aa. Reerslev

Kirke- og kulturhistoriske Smaating fra ældre Tid
Af F. Elle Jensen

Aalborg historiske museum i 1954-55
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands museum i 1954-55
Af S. Vestergaard Nielsen

Lokalhistorisk litteratur
Af Henrik Møller

Vore to udflugter
Af Henrik Møller

Fra Himmerland og Kjær Herred 1956

Gestapo paa Jagt. Beretning af en Mand fra Farsø-egnenaarbog_1956

Hals skanses historie
Af Jens Gregersen

Fra Vilsted Sogn
Af Chr. Kollerup

Mere om Himmerlands stednavne
Af Aage Houken

En Gravhøjs Historie
Af Søren Nielsen

En latinsk indskrift i Nr. Tranders kirke
Af Leo Wad

Svendstrup kro
Af Kr. Værnfelt

Aalborg historiske museum i 1955-56
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands museum 1955-56
Af S. Vestergaard Nielsen

Lokalhistorisk litteratur
Af Henrik Møller

Vore to udflugter
Af Henrik Møller