Nedenfor vil for hver årbog komme en indholdsfortegnelse og et link til årbogen i PDF format. Dog er meddelelser fra styrelse og redaktion, regnskaber og medlemsfortegnelser udeladt i nedenstående indholdsfortegnelse. En samlet oversigt over alle indholdsfortegnelser kan findes under menupunktet “Årbøger”.

De digitale årbøger på denne side fylder mellem 22,2 MB og 61,4 MB.

NB. Kun årgangene 2007-2015 ligger i en digital udgave.

Klik på “bogen” for at se de enkelte årbøger.

Fra Himmerland og Kjær Herred 2007

Fruerlund – et saltsyderi fra renæssancen i Østhimmerlandaarbog_2007
Af Jens N. Nielsen

Himmerland og Kær herred set i Kancelliets Brevbøger 1651
Af Ole Degn

Højesteretsassessor Langes embedsrejse til Aalborg år 1824
Af Mette Frisk Jensen

På tur i Aalborgs industrihistorie
Af Morten Pedersen

Den store flugt
Af Inger Kirstine Bladt

”Slut Kreds og stå fast” – se ”Fremad til Lys og Lykke”
Dannelsen af socialdemokratiske foreninger i Hornum og Aars i 1907

Af Thorkild Nielsen

Aalborgs rutebilstationer og de tilsluttede rutebiler
Af Ole Neimann

Nordjysk Udstilling 1933 – opdragelse til det moderne liv
Af Bente Jensen

Peder Nielsen – en beretning fra Als fra 1860’erne til 1880’erne
Af Sigfred S. Nielsen (og Erik Nielsen)

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred
Af Tove Michelsen

Fra Himmerland og Kjær Herred 2008

Idrætten og besættelsen –
Aalborgs idrætsliv under 2.verdenskrigaarbog_2008
Af Flemming Nielsen og Jens Peter Sørensen

Aalborgs rutebilstationer og de tilsluttede rutebiler 1950 – 2000
Af Ole Neimann

Da Grundloven kom til Himmerland.
Valget af Brorstrukredsens mand til Den grundlovgivende Rigsforsamling

Af Ansgar Havbæk Madsen

Små og store begivenheder i Hals bys historie ca. 970 – ca.1900
Af Svend Gram Jensen

Middelalderens og renæssancens Hobro – samt lidt om nyere tid
Af Stig Bergmann Møller og Bente Springborg

Overalt er det hele kun maadeligt
Johan Christian Stabells inspektion af kystbefæstningerne i Himmerland og Kjær Herred sommeren 1810
Af Henrik Gjøde Nielsen

Til marked norden og sønden for Limfjorden
Af Niels Riisgaard (1883-1966)
v. Hans Ulrik Riisgaard

Barndom i eventyrbyen Aalborg – journalist og forlægger Peter Nansen (1861-1918)
Af Karin Bang

Søren Bugge Vegger
Af Gunnar H. Rebstrup

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred
Af Tove Michelsen

Fra Himmerland og Kjær Herred 2009

Flygtninge i Hvorup Plantage 1945-47. Franz Goikes dagbogaarbog_2009
Af Arne Sloth Kristoffersen

”Det havde været mord …”. Kampen ved Lundby den 3.juli 1864
Af Benjamin T. Christensen

Myten om Timanden – en himmerlandshistorie
Af Per Andersen

Amtsudstillingen i Aars 13. – 21.juli 1907 – mødet mellem land og by
Af Thorkild Nielsen

Fra Siem til New York
Af Jens N. Nielsen

Hess i Hals. Billeder og beretninger fra besættelsestiden 1940-1945
Af Henrik Gjøde Nielsen

En runddysse ved Astrup i Himmerland
Af Klaus Ebbesen

Da Grundloven kom til Himmerland – II. Del: Folketingsvalget i Aalborg Amts 4de Valgkreds den 4.december 1849
Af Ansgar Havbæk Madsen

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred
Af Tove Michelsen

Fra Himmerland og Kjær Herred 2010

Skandale i Nørresundbyaarbog_2010
Af Ketty Johansson

Slaget om Aalborg 1644
Af Jakob Ørnbjerg

Nordjyder i Slaget på Rheden 1801
Af Henrik Gjøde Nielsen

Dødeminder, fotografier og gårdmalerier. Elementer i landbefolkningens mindekultur ca. 1850-1960
Af Broder Berg og Thorkild Nielsen

Om de tyske troppers overgivelse af deres befæstede anlæg i og ved Hals i 1945
Af Svend Gram Jensen

De dødsdømte fra Aalborg. Retsopgøret efter besættelsen 1940-1945
Af Henrik Gjøde Nielsen

Svineforsøgsstationen ”Nordjylland” og svineavlscentret ”Høgholt”
Af Erik Lottrup

En nordjysk rigsdagsmand i København i 1850. Da grundloven kom til Himmerland 3
Af Ansgar Havbæk Madsen

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred
Af Tove Michelsen

Fra Himmerland og Kjær Herred 2011

Fra Himmerland og Kjær Herred 2011aarbog_2011
Af Henrik Gjøde Nielsen

Nordjyske grave fra dyssetid
Af Klaus Ebbesen

Oldtidsminder i Rold Skov
Af Per Andersen

En gudindestatue fra bronzealderen – fundet i Rebild
Af Klaus Ebbesen

Aalborgs forsvarsværker i middelalder og renæssance
Af Stig Bergmann Møller, Bente Springborg og Jakob Ørnbjerg

Jens Bangs Stenhus og Svaneapoteket i 1673
Af Viggo Petersen

Dyrlæge Schnittger – Kroejer i Sønder Tranders 1844-1853
Af Erik Laursen

Da Grundlovenkom til Himmerland – 4.del
Af Ansgar Havbæk Madsen

Da Aalborg blev glad
Af Inger Kirstine Bladt

Danmarkshuset i Aars 1911-2011
Af Thorkild Nielsen

Barndom i Hals
Af Svend Gram Jensen

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred
Af Tove Michelsen

Fra Himmerland og Kjær Herred 2012

Fra Himmerland og Kjær Herred 2012aarbog_2012
Af Henrik Gjøde Nielsen

Hestetyven fra Tylstrup
Af Kirsten Andersen og Gitte Christensen

Da jernbanen kom til Himmerland
Af Per Andersen

Liv i kludene
Af Aage Jørgensen

Heinrich Tønnies Samlingen i Aalborg
Af Henning Bender

Seminarieelevernes sædelige og moralske vandel
Af Hans Støttrup Jensen

Guldkorn fra Rebild
Af Per Andersen og Helge V. Qvistorff

Johannes V. Jensen Museet i Farsø
Af Per Dahl

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred
Af Tove Michelsen

 Fra Himmerland og Kjær Herred 2013

Fra Himmerland og Kjær Herred 2013aarbog_2013
Af Henrik Gjøde Nielsen

Tolderen, heksen og borgmestre. Om gravminder og godtfolk i Aalborgs Vor Frue Kirke
Af Jakob Ørnbjerg

Fantombogen fra Østhimmerland. Søren Christensen og Rokkedrejerbogen
Af Henrik Gjøde Nielsen

Den oversøiske udvandring fra Himmerland og Kjær Herred 1850-1879. Til Guds eget land!
Af Henning Bender

Omkring Johannes V. Jensens himmerlandshistorie ”Wombwell”
Af Aage Jørgensen

Optrevlingen af Aarsgruppen februar 1944
Af Thorkild Nielsen og Egon Jensen

Regeringsanlægget i Rold Skov
Af Ulla Varnke Egeskov

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred
Af Tove Michelsen

Fra Himmerland og Kjær Herred 2014

Fra Himmerland og Kjær Herred 2014aarbog_2014
Af Henrik Gjøde Nielsen

Arkæologien i Vesthimmerland 2002-2014
Af Brian Henning Nielsen

Forsvundne altertavler i Gudum og Lillevorde
Af Viggo Petersen

Lidt om færger, toldsteder og lodser på Mariager Fjord
Af Per Andersen

En stor franskmand i Aalborg
Af Ove Bjørn Poulsen

Transbjergholt – en gårdhistorie fra Hadsund
Af Kurt Stegger

Forbryderfotografen
Af Poul Duedahl

Husket og erindret – Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier
Aage Jørgensen

Lange Linjer i dansk historie 1814-1914 (1920) – set fra Himmerland og Kjær Herred
Af Thorkild Nielsen

Etableringen af sejlrenden over Hals Barre 1883-1885
Af Flemming Nielsen

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred
Af Tove Michelsen

 

Fra Himmerland og Kjær Herred 2015

Fra Himmerland og Kjær Herred 2015aarbog_2015
Af Henrik Gjøde Nielsen

Historiske og kulturelle spor langs Hadsund-Aalborgbanen
Af Per Andersen

Tordenkalven i Hals
Af Thorkild Nielsen

Bælums læger gennem 100 år 1908-2008
Af Stig Korsager

Violinen
Af Arne Kristensen

Egholm i skudlinjen 1940-1945
Af Arne Sloth Kristoffersen

Jørn Utzons arkiv i Aalborg
Af Flemming Nielsen

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred
Af Tove Michelsen

Fra Himmerland og Kjær Herred 2016

Fra Himmerland og Kjær Herred 2016
Af Henrik Gjøde Nielsen

Vesthimmerlandske agersystemer
– måleenheder og systematik
Af Thomas Rune Knudsen

Krigenes konsekvenser
Hals Birketing, Kejserkrigen 1625-1629 og Torstenssonfejden 1643-1645
Af Henrik Gjøde Nielsen

Aalborg Helligåndskloster
Af Børge Møller

Friedenreichs epitafium, hans enke og håndværkerne
Af Viggo Petersen

Historien om en henrettelse
Af Jakob Ørnbjerg

I byens skygge
Af Nikolaj Hedegaard Hyttel

Studenterbillederne fortæller
Af Line Andrup Hansen og Dorte Christensen

Bindesbølls transformatortårne i Himmerland
Af Thorkild Nielsen

Himmerland
Af Johannes V. Jensen

Ranum årgang ´38
Bidrag til belysning af lærerliv omkring 1940

Af Peter Ussing

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred
Af Tove Michelsen