Nedenfor vil for hver årbog komme en indholdsfortegnelse og et link til årbogen i PDF format. Dog er meddelelser fra styrelse og redaktion, regnskaber og medlemsfortegnelser udeladt i nedenstående indholdsfortegnelse. En samlet oversigt over alle indholdsfortegnelser kan findes under menupunktet “Årbøger”.

De digitale årbøger på denne side fylder mellem 44,8 MB og 62,8 MB.

Klik på “bogen” for at se de enkelte årbøger.

Fra Himmerland og Kjær Herred 1967

Kjær herreds knaber og deres frænderaarbog_1967
Af Kr. Værnfelt

Limfjordskommissionen af 1908
Af O. Kofoed Nielsen

Om Ullits kirke. Glimt af menighedslivet.
Af Jacob Regnar

Min hjemegns mosaik
Af Søren Nielsen

Oplevelser under besættelsestiden
Af O. M. Ovesen

Blåkilde og vandmøller ved Villestrup Å
Af N. C. Skaanvad

Aalborg historiske Museum 1966-67
Af Peter Riismøller

Anmeldelse: Johs. V. Jensen og Viborg
Af Henrik Møller

Litteratur om Aalborg og Aalborg Amt 1966-67

Fra Himmerland og Kjær Herred 1968

Historien om de tre Torperaarbog_1968
Af Kr. Værnfelt

Romanske døbefonte i Himmerland
Af Svend B. Olesen

Kong Frederik den Sjettes besøg i Aalborg i sommeren 1824
Af Johs. E. Tang Kristensen

Aalborg historiske Museum i 1967-68
Af Peter Riismøller

Als Hjemstavnsmuseum
Af Carl Raaschou

Hjemstavns- og spillemandsmuseet i Rebild
Af E. Rasmussen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1969

Svenstrup. En gård i Vesthimmerland.aarbog_1969
Af Svend B. Olesen

“Jørgen Rytters Tobak”
Af Carl Juul

Opsætsige nordjydske reformations-præster
Af Carl Raaschou

Da hovbønderne på Lerkenfeldt strejkede
Af Jacob Regnar (samlet af L. Sigv. Jensen)

Den gamle Kræn Byrialsen i Alstrup
Af Kr. Gravesen Nielsen

Ejendomsforholdene i Kjær herred fra 1500 til 1950
Af Kr. Værnfelt

Aalborg historiske Museum 1969-69
Af Peter Riismøller

Vesthimmerlands Museum 1968-69
Af V. B. Qvist

Henrik Møller til minde
Af Kr. Værnfelt

Litteratur om Aalborg og Aalborg Amt 1967-68-69

Aalborgmalere i 500 år
Af Sylvest Grantzaus

Fra Himmerland og Kjær Herred 1970

Da medlemmer af det danske kongehus i nutiden blev jordbesiddere i Himmerlandaarbog_1970
Af H. J. Bornæs

Mordsagen fra “Lille-eng” i Vejgaard
Af Svend B. Olesen

Nogle minder om Hans Peter Barfod og det Barfodske Hjem
Af Johs. E. Tang Kristensen

Himmerlandske orlogsgasters oplevelser i Napoleonstiden
Af Carl Juul

Småstykker fra Aalborghus lensregnskaber, Viborg Landsting, Kjær- og Fleskum herreders tingbøger
Af Kr. Værnfelt

En skarpretters lønforhøjelse
Af J. Jeppesen Jensen

Aalborg historiske Museum 1969-70
Af Peter Riismøller

Litteratur om Himmerland og Kær herred 1969-70
Af Signe Pedersen

Aalborgmalere i 500 år
Af Sylvest Grantzaus

Fra Himmerland og Kjær Herred 1971

Et renæssanceskab i Aalborgstuen og dets første ejereaarbog_1971
Af Svend B. Olesen

Fruebyen i Aalborg. En by bliver til.
Af Kr. Værnfelt

Originaler og andre godtfolk i Helberskov omkring ved århundredskiftet
Af Carl Juul

Nordkær. Nogle bidrag til dens historie.
Af J. Jeppesen Jensen

En klage over lodserne i Hals 1852
Af Carl Rise Hansen

Nysum bymænds overenskomst 1771
Af Alfred Bøgh

En stenaldergrav fra Vesthimmerland
Af Klaus Ebbesen

Als Hjemstavnsmuseum
Af Regner Thorup

Hessel Landbrugsmuseum
Af S. Bugge Vegger

Hobro Museum
Af Jørgen Mentz

Limfjordsmuseet – et regionsmuseum
Af Michael K. Carlsen

Vesthimmerlands Museum
Af V. B. Qvist

Sundby-Hvorup sognehistoriske samling
Af Johs. E. Tang Kristensen

Aalborg historiske Museum
Af Torben Witt

Litteratur om Himmerland og Kær herred 1970-71
Af Signe Pedersen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1972

Inskriptionen på Øster Hornum fontenaarbog_1972
Af Erling Rump

Småtræk om bønder og sømænd i Helberskov i gamle dage
Af Carl Juul

Et tids- og kulturbillede fra Himmerland. Af Thomas Svendsens erindringer.
Af Kristian Svendsen

Et Tønnies-billede fra H. C. Andersens besøg i Aalborg 1859
Af Svend B. Olesen

Årets gang på en bondegård i Himmerland 1908-1909
Af Laurids Stigsen

Løgstør Grunde og Frederik d. 7.s Kanal
Af N. H. Lindhard

Fjellerad Højskole og andelsmejeriet “Damgaard”, Fjellerad
Af C. O. Vedsted

Et Aalborgskib på myndighedernes skriveborde 1807-08
Af Benny Christensen

Guldharalds høj, Hals
Af J. Gregersen

Småstykker fra Hals sogn
Af J. Gregersen

Hals Museum
Af J. Gregersen

Hessel Landbrugsmuseum
Af S. Bugge Vegger

Hobro Museum
Af Jørgen Mentz

Vesthimmerlands Museum
Af V. B. Qvist

Aalborg historiske Museum
Af Torben Witt

Litteratur om Himmerland og Kjær herred 1971-72
Af Signe Pedersen

Rokkedrejerbogen
Af Svend B. Olsen

Fra Himmerland og Kjær Herred. Fortegnelse over indholdet af årbøgerne 1912-71.
Af J. Jeppesen Jensen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1973

Erindringer af mit liv. Biskop L. N. Balslevs erindringer.aarbog_1973
Af Anders Balslev

Nogle gamle Nørresundby-legater
Af N. E. Mikkelsen

Helberskov i gamle dage
Af Carl Juul

Gåsepigen i Aalborg
Af Jens Fr. Nørbæk

Sebber klosterkirke og den nylig foretagne restaurering
Af Ejvind Madsen

Hans Povlsen
Af Peter Riismøller

Aksel M. Horsens til minde
Af J. Jeppesen Jensen

Lidt om den stærke pastor Balslev i Hammer
Af Thomas Møller

Et firehundredårsminde fra Hals
Af J. Gregersen

Mystiske sten i Hals
Af J. Gregersen

Hals Egnsmuseum
Af J. Gregersen

Hessel Landbrugsmuseum
Af S. Bugge Vegger

Limfjordsmuseet i Løgstør
Af Hans Jeppesen

Aalborg historiske Museum
Af Torben Witt

Litteratur om Himmerland og Kjær herred 1972/73
Af Signe Pedersen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1974

Tordenkalven. En himmerlandsk original.aarbog_1974
Af Johs. E. Tang Kristensen

De kloge koner fra Vindblæs
Af Svend B. Olsen

Kællingtand
Af Gunnar Rebstrup

Nogle oplysninger om den Bjørnbakske bondehøjskole i Fjellerad
Af C. O. Vedsted

Strandinger og forlis ud for Als, Helberskov og Alsodde samt beretning om sømænd og skibe på Mariager fjord i gamle dage
Af Carl Juul

Krybskytteri i skovene omkring Rebild
Af Peder Christensen

Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg Kommune
Af Henning Bender

Als Hjemstavnsmuseum
Af Regnar Thorup

Digterhuset i Farsø
Af Lizie Vegger

Hals Egnsmuseum
Af J. Gregersen

Hessel Landbrugsmuseum
Af S. Bugge Vegger

Limfjordsmuseet
Af N. H. Lindhard

Nørresundby byhistoriske Samling
Af Johs. E. Tang Kristensen

Sundby-Hvorup sognehistoriske Samling
Af Johs. E. Tang Kristensen

Aalborg historiske Museum
Af Torben Witt

Litteratur om Himmerland og Kjær herred 1973-74
Af Signe Pedersen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1975

Livet på Aalborghus i det 16. og 17. århundredeaarbog_1975
Af Susanne Krogh Bender

Fremstilling af glas i Nordjylland i ældre tid
Af Thelma Jexlev

Hans Dollerup 1857-1886
Af Johs. E. Tang Kristensen

Frederik Winding. Sognepræst i Nørresundby 1810-1842.
Af N. E. Mikkelsen

Englænders indtryk af Nordjylland i årene 1858-1859
Af Alfred Bøgh

Magister Niels Jensen Aars
Af A. A. Ussing-Jepsen

Energikrise. Vore gamle møller.
af Jacob Stistrup Andersen

Vindrosen eller vindmotorerne
Af Laurids Stigsen

Da vindmotoren kom til Himmerland
Af Jesper Stigsen

Digterhuset i Farsø
Af P. C. Poulsen

Hals Egnsmuseum
Af J. Gregersen

Hessel Landbrugsmuseum
Af Børge Brink

Limfjordsmuseet
Af Hans Jeppesen

Vesthimmerlands Museum
Af V. B. Qvist

Aalborg historiske Museum
Af Torben Witt

Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg Kommune
Af Henning Bender

Litteratur om Himmerland og Kjær herred 1974-1975
Af Signe Pedersen

Fra Himmerland og Kjær Herred 1976

Til fhv. skoleinspektør Kristen Værnfelt med hilsen og hyldest i anledning af 90-årsdagen 25. juli 1976aarbog_1976

Bibliografi over Kr. Værnfelts trykte arbejder
Af Johs. E. Tang Kristensen

En gård med vestre ende til Østerå
Af Svend B. Olesen

Skovens sus skal være noder til min sang
Af Poul Lorenzen

De ældste folketællinger i Aalborg og Nibe
Af Paul Ørberg

Helberskov, byen, der udvandrede
Af Carl Juul

Lidt kulturhistorie fra Nibeegnen
Af Jacob Stistrup Andersen

J. Gregersen
Af Svend Gram Jensen

Højskoleforstander Anders Laursen, Lundby højskole
Af C. O. Vedsted

Noget om overtro
Af Anton Bak

Hadsund Egnsmuseum
Af Tage Jespersen

Hals museum
Af Arne Kolle

Hessel Landbrugsmuseum
Af Børge Brink

Horsens-Hammer Hjemstavnsmuseum og Horsens-Hammer lokalhistoriske arkiv
Af Johs. Høgsted Jensen

Limfjordsmuseet
Af Hans Jeppesen

Sydhimmerlands Museum
Af Peter Bondesen

Udvandrermuseet i Rebild
Af Johs. E. Tang Kristensen

Aalborg historiske Museum
Af Torben Witt

Støvring kommunes lokalhistoriske arkiv
Af Poul Christensen

Egnsmindesamlingen for Sulsted-Ajstrup sogne
Af Børge Adamsen

Lokalhistorisk arkiv for Svenstrup og omegn
Af Peter Jørgensen

Lokalhistorisk arkiv for Aalborg kommune
Af Henning Bender

Litteratur om Himmerland og Kjær herred
Af Signe Pedersen