Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

Kommende arrangementer

Du kan læse om vores spændende arrangementer her på siden, eller du kan hente vores nyhedsbrev.

 

Bagom arkivet

Tirsdag 12. marts 2024 kl. 19.00 på Aalborg Stadsarkiv

Er du nysgerrig på hvordan Aalborg Stadsarkiv indsamler materiale og håndterer det? Hvilke indsamlingsprojekter, der er i gang? Hvilke tanker de gør sig om digitalisering eller registrering? Eller måske er du bare nysgerrig på hvilke samlinger Aalborg Stadsarkiv omfatter og hvordan Aalborg Kommunes arkiv fungerer?

Mød op den 12. marts kl. 19.00 på Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde 1, Aalborg (ved Vor Frue Kirke) til en hyggelig aften, hvor du bliver taget med om bag kulisserne på Stadsarkivet.
Du behøver ikke være medlem af Historisk Samfund for at deltage!

Tilmelding på Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com senest 8. marts 2024

 

Besøg en arkæologisk udgravning

Ultimo maj eller primo juni 2024

En arkæolog fra Nordjyske Museer viser rundt og fortæller om en aktuel arkæologisk udgravning. Tid og sted, samt mere information om arrangementet annonceres på Facebook og her på Historisk Samfund, når vi ved hvilken konkret udgravning, der skal besøges.

 Tilmelding på Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com senest tre dage før.

 

Ringborgen Aggersborg

Tirsdag 4. juni 2024 kl. 19.00 på Aggersborg

Kom på en rejse tilbage i tiden med museumsdirektør Broder Berg fra Vesthimmerlands Museum, der både vil fortælle om den lange og spændende historie bag den største af Harald Blåtands vikingeborge, Aggersborg, og om den nylige optagelse på UNESCOs Verdensarvsliste.

Hvad betyder det at blive udnævnt til verdensarv, og hvilke perspektiver er der for den fremtidige formidling på Aggersborg?
Turen går rundt på borgområdet og slutter i udstillingshuset.

Vi mødes ved Aggersborg den 4. juni kl. 19.00. Følg skiltningen nord for Aggersundbroen. Aggersborgvej leder ud til ringborgen, og det er muligt at parkere ved Aggersborg Kirke.

Tilmelding på Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com senest 1. juni 2024

 

Besøg Remisen i Dokkedal

Tirsdag 20.august 2024 kl. 19.00

I 1930’erne begyndte et stort og meget kostbart entreprenørarbejde, da staten besluttede at dræne og kultivere Lille Vildmose. For at få et fornuftigt udbytte måtte den nyopdyrkede jord mergles. Mergelgraven fandt man ved Randrup, og i 1936-37 blev der anlagt en bane fra Randrup via Kongerslev Hede og tværs over vildmosen til Dokkedal, hvor værkstedet til vedligehold af vogne og lokomotiver blev bygget i 1939. Skinnerne blev ført helt ind i værkstedet, der hurtigt blev døbt ”Remisen”.

Efter 10 år ophørte behovet for mergeltransport, men fra 1949 til 1969 brugte Pindstrup Mosebrug banen til transport af tørv til Kongerslev. Derefter gjorde skinner og vogne nytte til at flytte spagnum, og først for 15 år siden blev de sidste spor taget ud af drift.

I dag passes Remisen med lokomotiver, vogne og den bevarede skinnestrækning af en flok entusiaster med base i Dokkedal.

Tilmelding på Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com senest 17. august 2024.

 

Fandens rede i Budolfi og andre sagn fra Aalborg og omegn

Onsdag 11. september 2024 kl. 19.00 på Aalborg Historiske Museum

Museumsinspektør Inger Bladt fortæller om sagn og mystiske væsner med udgangspunkt i Evald Tang Kristensens store indsamling af Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde. Arrangementet er gratis for medlemmer.

Efter foredraget er der kaffe og generalforsamling samme sted.

Generalforsamling på  Aalborg Historiske Museum

Onsdag 11. september 2024 kl. ca. 20.30

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred på Aalborg Historiske Museum.

Dagsorden ifølge lovene:
1. Formandens beretning.
2. Kassererens beretning.
3. Indkomne forslag.
4. Valg af styrelsesmedlemmer og revisor.
    På valg er:
Signe Stidsing Hansen, Thor Bæch Pedersen og Kim Iversen.  Desuden en vakant plads.   
5.
Eventuelt

 Af hensyn til kaffe m.m. er tilmelding nødvendig
Tilmelding på Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com senest 6. september 2024.

 

Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv

Historisk Samfund vil som sædvanlig være repræsenteret på den årlig historiske bogmesse, hvor man kan se og høre om nye bøger om det historiske Nordjylland og sikkert gøre et godt bogkup.

Den foregår formentlig søndag 1. december 2024. 

 

Præsentation af Årbogen 2024

Tirsdag den 14. januar 2025 kl. 16.00 på Aalborg Stadsarkiv

Årbogen bliver præsenteret af redaktør Peter Hørup.
Der vil være oplæg af en af årbogens skribenter.
Selvfølgelig vil der også være tid til almindelig hygge med kaffe, te, vin og kransekage.
Vi er meget taknemmelige, hvis mange af vores medlemmer igen i år vil tage en stak årbøger med hjem til uddeling i lokalområdet. Der vil som sædvanlig være en vingave for hver 10 bøger, som man deler ud.

Vi håber at se mange til dette traditionsrige arrangement på Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde 1, Aalborg (ved Vor Frue Kirke).

Du behøver ikke være medlem af Historisk Samfund for at deltage!

 

Om Historisk Samfund

5

Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.