Indmeldelse sker ved henvendelse til
Historisk Samfunds kasserer

  • Klem Thomsen, Heden 9, Vester Hassing, 9310 Vodskov
  • Tlf. 21 47 93 06
  • E-mail: klem.heden9@gmail.com

Eller til
Historisk Samfunds formand

  • Dorte Christensen, Knud Rasmussens Vej 10, 9220 Aalborg SØ
  • Tlf. 23 71 60 99
  • E-mail: dortehist1@gmail.com

Kontingentet udgør 200 kr.

Nye medlemmer modtager ved indmeldelsen den seneste udgivne årbog samt jubilæumsseriens 5 bind. Såfremt der samtidig med seneste årbog er kommet en særudgivelse modtages denne også.