Fra Himmerland og Kjær Herred 2018
Af Henrik Gjøde Nielsen

”Ulve i stor Overflødighed”
Om ulve og ulvejagt i Himmerland og Kjær Herred
Af Jakob Ørnbjerg

Dåreanstalten ved Aalborg Kloster
Af Ole Jespersen

Kongen, Hals by og Hals Skanse 1630-1652
Af Henrik Gjøde Nielsen

Hæsum Mose i Øster Hornum Sogn ca. 1750-1900
Skiftende ejerforhold og brug af mosen gennem 150 år
Af Britta E. Nielsen

Krig, rationering, regulering og kommunal handlekraft
Aalborg under Første Verdenskrig
Af Søren B. Andersen og Poul Erik Pedersen

Små stykker om Johannes V. Jensen og Farsø
Af Aage Jørgensent

Bymændene i Vester Hassing 1919
Af Klem Thomsen

”Det farlige sprog”
Esperanto i Danmark i 1930´erne og 1940´erne
– set fra Vesthimmerland
Af Thorkild Nielsen

Meddelelser fra styrelse og redaktion