Alt godt fra den historiske rodekasse! Interessen for historien er stor. På universiteter, arkiver, museer og i mange andre sammenhænge forskes der i historien som aldrig før. I Aalborg har det siden 1960erne været en tradition, at historieforskningens resultater præsenteres i de såkaldte Torsdagsforedrag. Målsætningen er at præsentere et bredt udvalg af den nyeste viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende kulturhistorikere har derfor gennem årene gæstet Aalborg. Torsdagsforedragene afholdes i samarbejde mellem De Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg og Folkeuniversitetet. Programmet tilrettelægges af repræsentanter fra foreningerne og koordineres af ph.d. Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum.

Yderligere oplysninger kan findes på Folkeuniversitetets hjemmeside: 
https://fuaalborg.dk/aalborg/program/historie/torsdagsforedrag-1721-138

Medlemmer af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred har fri adgang til torsdagsforedragene.

Program for 2017

Sted: Aalborg Universitet, B21 – Aud. 6, Badehusvej 21, over gården, stuen, 9000 Aalborg

16. marts
Byplanlægning i Aalborg Midtby – fra gadegennembrud til tæt byudvikling
Arkitekt MAA, ph.d. Anne Juel Andersen, Aalborg Kommune

23. marts
Charles Jensen – den fødte arkitekt
Arkitekt MAA, Erik Iversen

30. marts
Den glemte statsminister. Modstandsmand, finansminister, statsminister og psykiatrisk patient – om Viggo Kampmanns liv og virke for velfærdssamfundets opbygning og især for de svageste.
Journalist, cand. jur., Poul Smidt

6. april
I Anledning af Tyrkernes Fremfærd mod Armenierne”: Da det armenske folkedrab blev et dansk anliggende
Ekstern lektor, cand. mag., Matthias Björnlund, Danish Institute for Study Abroad (DIS)

26. oktober
På afgrundens rand – Cubakrisen, den kolde krig og Danmark
Museumsleder, ph.d., Peer Henrik Hansen, Langelands Museum

9. november
Fire kommuner, der skulle blive til en: Aalborg, Hals, Nibe og Sejlflod 1970-2006
Arkivar, cand.mag., Flemming Nielsen, Aalborgs Stadsarkiv

16. november
Husum – en koncentrationslejr i grænselandet
Museumsinspektør, Jens-Christian Hansen, Museerne i Brønderslev Kommune

23. november
Fra arkivets og museets arbejdsmark
Medarbejdere fra Aalborg Stadsarkiv og Nordjyllands Historiske Museum

30. november
Danmarks runesten
Seniorforsker, ph.d., Lisbeth Imer, Nationalmuseet.