Alt godt fra den historiske rodekasse! Interessen for historien er stor. På universiteter, arkiver, museer og i mange andre sammenhænge forskes der i historien som aldrig før. I Aalborg har det siden 1960erne været en tradition, at historieforskningens resultater præsenteres i de såkaldte Torsdagsforedrag. Målsætningen er at præsentere et bredt udvalg af den nyeste viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende kulturhistorikere har derfor gennem årene gæstet Aalborg. Torsdagsforedragene afholdes i samarbejde mellem De Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg og Folkeuniversitetet. Programmet tilrettelægges af repræsentanter fra foreningerne og koordineres af ph.d. Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum.

Yderligere oplysninger på

Medlemmer af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred har fri adgang til torsdagsforedragene.

Program for foråret 2018

Sted: Aalborg Universitet, B21 – Aud. 6, Badehusvej 21, over gården, stuen, 9000 Aalborg

1. marts kl. 19:30
Øl, Ål og Storpolitik – Dansk Havforskning i første del af 1900-tallet
Lektor, dr.phil., Bo Poulsen, Aalborg Universitet

8. marts kl. 19:30
Historien om Islamisk Stat og de danske Syrienskrigere
Journalist og forfatter, Deniz Cerinci

15. marts kl. 19:30 – NB. flyttet til den 26. april
Kampen om den kolde krig
Videnskabelig assistent, ph.d., Rosanna Farbøl, Aarhus Universitet

22. marts kl. 19:30
Broderskabet – den kommende elite
Dorte Christensen, Aalborg Katedralskole