facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

Nyheder og meddelelser

Præsentation af årbog-2020

Grundet Corona situationen har Historisk Samfund besluttet at aflyse det påtænkte årbogsarrangement den 8. december 2020. De fleste af årbøgerne er allerede omdelt, og de resterende vil blive udsendt i løbet af de næstkommende 14 dage.

Men følg med på vores Facebook side.  Som en ringe erstatning for vores årbogspræsentation vil vi den 8. december påbegynde en Julekonkurrence. Denne bliver med udgangspunkt i foreningens historie og virke. Hold også øje med hjemmesiden, da vi påtænker præsentation af artiklerne, som en erstatning for årbogspræsentationens foredrag (hvis nogle af forfatterne er med på idéen).

Er du ikke allerede medlem af vores Facebook gruppe, brug ikonet øverst på siden og anmod om medlemskab af gruppen ”Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred”.

Årets planlagte Historiske Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv i december 2020 har desværre måttet aflyses på grund af Corona restriktionerne. Vi håber, at arrangementet vil kunne afholdes i 2021.

Derimod er vi i færd med at planlægge en alternativ Præsentation af årbogen på Aalborg Stadsarkiv tirsdag den 8. december 2020. Mere herom senere.

Byvandring i ”Renæssancens Aalborg”
den 9. september 2020 kl. 19-20.30

Jakob Ørnbjerg fortæller om renæssancens Aalborg. Turen starter ved Aalborg Historiske Museum.

Generalforsamling
den 9. september 2020 kl. ca. 20.30

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Historisk Samfund for Himmerland og Kær Herred onsdag den 9. september kl. ca. 20.30 umiddelbart efter byvandringen.

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Formandens beretning.
 2. Kassererens beretning.
 3. Indkomne forslag.
 4. Valg af styrelsesmedlemmer og revisor.
  På valg er Knud Knudsen og Signe Stidsing Hansen
 5. Eventuelt

Tid og mødested

 • Tid: Onsdag den 9. september kl. 19:00-20:30 (byvandring)
 • Tid: Onsdag den 9. september kl. ca. 20:30 (generalforsamling)
 • Mødested: Aalborg Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg

Tilmelding

 • Af hensyn til deltagerantal og kaffe vil vi gerne have en tilmelding til såvel byvandring som generalforsamling senest mandag den 7. september på e-mail til Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com

2021-arrangementer under planlægning

 • Foredrag om konsul Abels Aalborg i marts 2021
 • Kanalrundfart på Frederik 7.s kanal, Løgstør, i maj 2021
 • Byvandring i “det grønne Aalborg” i august 2021
 • Generalforsamling i september 2021
 • Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv
  søndag den 5. december 2021 kl. 10.00-15.00
 • Præsentation af årbogen på Aalborg Stadsarkiv
  tirsdag den 7. december 2021 kl. 16.00-17.30

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.