facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

Nyheder og meddelelser

Vandretur i Rold Skov

Per Andersen vil tage os med på en ca. 4 km. gåtur i fladt terræn og fortælle om skoven. Turen varer 1½-2 timer.

Tid og mødested

 • Tid: Onsdag den 22. maj kl. 19:00 – 21:00
 • Mødested: Vi starter for enden af Skovvej i Arden kl. 19:00. Kør ligeud indtil p-pladsen ved skovgrænsen. Skovvej er parallelt med jernbanen på dennes vest side.

Tilmelding

 • Tilmelding senest den 15. maj
  • på e-mail: Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com

2019-arrangementer under planlægning

 • Byvandring i Nørresundby den 12. juni kl. 19:00
 • Besøg ved udgravning den 20. juni kl. 15:00 – AFLYST
 • Besøg ved udgravning den 15. august kl. 17:00
 • Generalforsamling med besøg på Museum Rebild den 11. september
 • Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv  i december
 • Præsentation af årbogen på Aalborg Stadsarkiv den 10. december kl. 14:00

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.