facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

 

Nyheder og meddelelser

Besøg en arkæologisk udgravning ved Svenstrup
torsdag den 2. juni kl. 19

Forud  for udstykning af erhvervsgrunde i det sydlige Svenstrup undersøger Nordjyske Museer en række spændende bopladser fra jernalderen. Udgravningerne ved Flødalen afdækker en lille del af samfundet som har ligget på højdedragene med udsigt over Østerådalen. Museumsinspektør, arkæolog og udgravningsleder Lars Egholm Nielsen viser rundt på udgravningen og fortæller om de seneste resultater fra undersøgelsen og om livet i ældre jernalder generelt i Aalborgområdet.
 
Ved kraftig regn og blæst bliver arrangementet aflyst.
 
Husk praktisk fodtøj!

Tid og mødested

 • Tid: Torsdag den 2. juni 2022 kl. 19.00
 • Sted: Lansen 8, 9230 Svenstrup J (følg vejen til den ender, parkering ved skurvognene)

Tilmelding

 

2022-arrangementer under planlægning

 • Tur til Rørdal Lufthavn lørdag den 6. august kl. 13 – ca. 16
 • Multi-Aalborg – migrantfortællinger på tværs
  onsdag den 7. september kl. 19.00 – ca. 20.30
  efterfulgt af
  Generalforsamling på Aalborg Stadsarkiv
  onsdag den 7. september kl. ca. 20.30
 • Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv i december 2022
 • Præsentation af årbogen på Aalborg Stadsarkiv
  tirsdag den 6. december kl. 16.00-17.30

 

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

 

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.