facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

 

Nyheder og meddelelser

Foredrag om REGAN Vest ved museumsinspektør
Ulla Egeskov, Aalborg Historisk Museum,
torsdag den 3. februar kl. 19

 
60 meter under en kridtbakke i Rold Skov ligger 5500 kvadratmeter helt unik danmarkshistorie. Et bunkeranlæg, opført i dybeste hemmelighed i perioden 1963-68 med det formål at huse regering og kongehus i tilfælde af en atomkrig.
Torsdag d. 3. februar kl. 19 fortæller museumsinspektør Ulla Egeskov om REGAN Vest og Nordjyske Museers planer for det fremtidige museum.
 
Foredraget er gratis for medlemmer. Der er 30 pladser til arrangementet, som besættes efter først-til-mølle-princippet.  Varighed ca. 2 timer.

Tid og mødested

 • Tid: Torsdag den 3. februar 2022 kl. 19.00-21.00
 • Sted: Aalborg Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg

Tilmelding

 

2022-arrangementer under planlægning

 • Rundvisning i 1870’ernes Nibe tirsdag den 3. maj kl. 19
 • Besøg ved arkæologisk udgravning ultimo maj eller primo juni 2022
 • Tur til Rørdal Lufthavn lørdag den 6. august kl. 13 – ca. 16
 • Multi-Aalborg – migrantfortællinger på tværs
  onsdag den 7. september kl. 19.00 – ca. 20.30
  efterfulgt af
  Generalforsamling på Aalborg Stadsarkiv
  onsdag den 7. september kl. ca. 20.30
 • Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv i december 2022
 • Præsentation af årbogen på Aalborg Stadsarkiv
  tirsdag den 6. december kl. 16.00-17.30

 

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

 

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.