facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

Nyheder og meddelelser

Besøg en arkæologisk udgravning i Sønder Tranders

AFLYST pga. manglende tilslutning

Historisk Samfund inviterer til et besøg ved udgravningen på James Tobins Allé i Sønder Tranders den 16. august. Rundvisningen tager ca. 1 time.

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have forhåndstilmelding senest den 14. august.

Husk praktisk fodtøj og påklædning efter vejret.

Tid og mødested

  • Tid: Torsdag den 16. august kl. 15:00
  • Mødested: James Tobins Alle, 9220 Aalborg Ø

Tilmelding senest den 14. august til Flemming Sørensen på

e-mail: fsmayflower@gmail.com

2018-arrangementer under planlægning

  • Nibe, byvandring, generalforsamling, 12. september kl. 19
  • Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv, 2. december kl. 10-15
  • Præsentation af årbogen 2018 på Aalborg Stadsarkiv, 11. december kl. 14-16

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.