facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

Nyheder og meddelelser

Sejltur på Frederik den VII’s kanal tirsdag den 18. maj

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred byder sine medlemmer på en spændende sejltur på Frederik den VII’s kanal tirsdag den 18. maj kl. 19.30 til ca. 21.30.

Vi mødes i Løgstør ved broen foran Limfjordsmuseet kl. 19.20.

Under sejlturen på kanalen vil museumsdirektør Anders Bloksgaard fortælle om kanalens historie.

Tilmelding skal ske senest fredag den 14. maj på Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com med angivelse af navn og om der kommer en eller to personer. Der er kun et begrænset antal pladser, som bliver tildelt efter ”først til mølle princippet”.

Tid og mødested

 • Tid: Tirsdag den 18. maj kl. 19:30 – ca. 21:30
 • Mødested: Limfjordsmuseet, Kanalvej 40, 9670 Løgstør kl. 19:20

Tilmelding

2021-arrangementer under planlægning

 • Byvandring i “det grønne Aalborg” den 26. august 2021 kl. 15:00-17:00
 • Generalforsamling den 15. september 2021
  – Rundvisning på Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet kl. 19:00
  – Generalforsamling kl. ca. 20:30
 • Foredrag om konsul Abels Aalborg den 12. oktober 2021 kl. 19:30-21:00
 • Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv
 • Præsentation af årbogen på Aalborg Stadsarkiv
  tirsdag den 7. december 2021 kl. 16.00-17.30

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.