facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

 

Nyheder og meddelelser

Tur til Rørdal Lufthavn
lørdag den 6. august kl. 13-ca.16

Vi mødes på Aalborg Portland, hvor rundviser Bent Ole Borup forinden besøget vil fortælle om Rørdal Lufthavn og om hvad der kan ses på stedet. Herefter samles vi op af en bus, som kører os ind på Rørdal Lufthavn, hvor der dels vil blive fortalt om området, dels vil blive vist spor fra Anden Verdenskrig og og dels blive lejlighed til at bese bunkers i dette.  

Derfor er fornuftigt fodtøj og lommelygter em god idé, da disse bunkers ikke er oplyste, ligesom påklædningen bør tage højde for, at disse bunkers heller ikke er rengjorte, så snavs på tøjet er en mulighed.

Turen er gratis for medlemmer af Historisk Samfund, mens betalingen for ikke-medlemmer er 100 kr. Ikke-medlemmer bør i den forbindelse dog overveje i stedet for at få et medlemskab for 200 kr. og foruden en gratis tur få samfundets nyeste årbog samt dets jubilæums-serie i 5 bind; såfremt dette ønskes kan det enten meddeles ved tilmeldingen eller på turen.

På grund af bustransporten er der et begrænset antal pladser, som besættes efter først til mølle princippet. 

Tid og mødested

 • Tid: Lørdag den 6. august kl. 13.00
 • Sted: Aalborg Portland, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Tilmelding

 

2022-arrangementer under planlægning

 • Multi-Aalborg – migrantfortællinger på tværs
  onsdag den 7. september kl. 19.00 – ca. 20.30
  efterfulgt af
  Generalforsamling på Aalborg Stadsarkiv
  onsdag den 7. september kl. ca. 20.30
 • Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv i december 2022
 • Præsentation af årbogen på Aalborg Stadsarkiv
  tirsdag den 6. december kl. 16.00-17.30

 

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

 

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.