facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

Nyheder og meddelelser

Kanalrundfart på Frederik 7.s kanal, Løgstør

Kanalrundfarten på Frederik 7.s kanal, Løgstør, den 12. maj er AFLYST på grund Corona situationen.

Foredrag om konsul Abels Aalborg

Foredraget den 21. april er AFLYST på grund Corona situationen.
Det overvejes at holde foredraget senere i år.

Foredrag om bogen Stormflod

AFLYST på grund Corona situationen

Bo Poulsen, professor og dr. phil., Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet, vil den 12. marts fortælle om sin bog Stormflod, om konsekvenserne af limfjordslandets store naturkatastrofe i 1825.

Havet trængte ind over marker, huse og hele landsbyer, da en voldsom storm ramte det nordvestlige Jylland i februar 1825. Det ændrede livet i og ved Limfjorden, men ændringerne var ikke kun negative. Stormfloden medførte, at Nordsøen gennemskar tangen mellem Agger og Harboøre, og saltvand og nye arter truede fjordens sild, ål og helt, mens østers og rødspætter kom til. Men i løbet af 1800-tallet tog fiskerne i Limfjorden snurrevoddet i brug, og driftige folk byggede moler, moderne diger og høfder. I samme periode blomstrede købstæderne Lemvig, Struer, Thisted og Nykøbing Mors op og gav Limfjordens dronning, Aalborg, kamp til stregen. For nu kunne man også sejle mod vest og hente jern, kul og tobak og eksportere stude, korn og flæsk.

Foredraget er gratis for medlemmer af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred.

Tid og mødested

 • Tid: Torsdag den 12. marts kl. 19:30-21:00
 • Mødested: Aalborg Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg

Tilmelding

2020-arrangementer under planlægning

 • Byvandring i “Det grønne Aalborg” den 27. august kl. 15.00-17.00
 • Byvandring i “Renæssancens Aalborg” den 9. september kl. 19.00-21.30
 • Generalforsamling på Aalborg Historiske Museum
  den 9. september kl. ca. 21.30
 • Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv
  den 1. december kl. 10.00-15.00
 • Præsentation af årbogen på Aalborg Stadsarkiv
  den 8. december kl. 16.00-17.30

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.