facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

Nyheder og meddelelser

Komplet samling af ”Fra Himmerland og Kjær Herred” fra 1912 til 1990 til salg

Historisk Samfund har fået følgende henvendelse: ”Er desværre p.g.a. mindre plads tvunget til at sælge ud af min lokalhistoriske samling. I den forbindelse vil jeg høre om, hvorvidt nogle af jeres medlemmer er interesseret i at købe en komplet række fra 1912 op til 1990? Prisen kan vi snakke om.”

Hvis du er interesseret, kan du kontakte Poul Andersen på e-mail: pband@vodskovskole.dk

Rundvisning på Aggersborg

Museumsinspektør Simon Kjær Nielsen vil fortælle om vikingeborgen, som blev bygget i sidste halvdel af 900-årene. Aggersborg er den største og den første af de kende ringborge fra yngre vikingetid, hvor Harald Blåtand med stor styrke og beslutsomhed samlede det danske rige og dele af Norge under sin magt.

 • Tid: Torsdag den 1. juni kl. 19
 • Mødested: Ved p-pladsen ved Aggerborg Kirke, Thorupvej 13, 9670 Løgstør

Der er ingen tilmelding – mød bare op!

Besøg ved en udgravning

Nordjyllands Historiske Museum har den 1. maj påbegyndt en udgravning på Griegsvej i Frejlev, en spredt jernalderbebyggelse, som de gerne viser frem. Arkæolog Karen Poulsen siger, at hun kan garantere langhuse, men ikke så meget andet. Til gengæld fortæller hun meget gerne om lokalområdet, hvor der er fundet bebyggelse fra sen stenalder og frem til ca. 600 e.Kr.

 • Tid: Torsdag den 18. maj kl. 15
 • Mødested: Grigsvej i Frejlev (udgravningen er i starten af Griegsvej, før parcelhusene)

Hvis man er i bil, kan man holde langs vejen. Hvis man tager bussen, kan man tage nr. 1 fra busterminalen; den stopper næsten lige ved udgravningen.

Der er ingen tilmelding – mød bare op!

Arne Sloth Kristoffersen fortæller om Egholm under besættelsen

Arne Sloth Kristoffersen, der i 2015 skrev i vores årbog om Egholm under besættelsen, vil uddybe emnerne i artiklen, og desuden vil der være mulighed for at se Aalborg Historiske Museums udstilling “Aalborg i krig” om besættelsen.

 • Tid:
  – Tirsdag den 7. marts 2017 fra kl. 19:00 for at se museets udstilling
  – Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19:30 for at høre foredraget
 • Mødested: Aalborg Historiske Museum, Algade 48, Aalborg

Tilmelding senest den 3. marts til Aalborg Historiske Museum på

2017-arrangementer under planlægning

 • Generalforsamling på Aalborg Katedralskole torsdag den 21. september 2017

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.