facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

Nyheder og meddelelser

Rundvisning og generalforsamling på Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet i Farsø onsdag den 15. september 

 • Rundvisning kl. 19.00-20.30
 • Generalforsamling kl. ca. 20.30

Inden generalforsamlingen vil leder af museet Peter Hørup vise rundt på Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet på Søndergade 48 i Farsø. Alle er velkomne.

Der indkaldes til generalforsamling i Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred onsdag den 15. september kl. ca. 20.30 på Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet på Søndergade 48 i Farsø.

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Formandens beretning.
 2. Kassererens beretning.
 3. Indkomne forslag.
 4. Valg af styrelsesmedlemmer og revisor.
  På valg er Inger Kirstine Bladt, Flemming Sørensen og Søren Beukel Bak (indtrådt i Henrik Gjøde Nielsens sted)
 5. Eventuelt.

Tid og mødested

 • Tid: Onsdag den 15. september kl. 19.00
 • Mødested: Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet, Søndergade 48, 9640 Farsø

Tilmelding

2021-arrangementer under planlægning

 • Foredrag om konsul Abels Aalborg den 12. oktober 2021 kl. 19:30-21:00
 • Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv
 • Præsentation af årbogen på Aalborg Stadsarkiv
  tirsdag den 7. december 2021 kl. 16.00-17.30

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.