facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

Nyheder og meddelelser

Generalforsamling og besøg på Museum Rebild

Inden generalforsamlingen vil der være en rundvisning på Museum Rebild med start kl. 19:00. Rundvisningen vil vare ca. 1 time.

Herefter er der generalforsamling samme sted kl. ca. 20:00 med følgende dagsorden:
1. Formandens beretning
2. Kassererens beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
5. Eventuelt

Bestil en gammel årbog (ring til Flemming Sørensen på 98186820) og få den leveret ved generalforsamlingen. I forbindelse med dette arrangement er disse bøger gratis for medlemmer.
– Se udvalget under Bøger til salg
– Se indholdsfortegnelsen til disse årbøger

Tid og mødested

  • Tid: Onsdag den 11. september kl. 19:00
  • Mødested: Museum Rebild, Rebildvej 25B (huset med stråtag), 9520 Skørping

Tilmelding

  • Af hensyn til kaffen vil vi gerne have en tilmelding senest den 9. september
    • på e-mail: Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com

2019-arrangementer under planlægning

  • Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv  den 1. december kl. 10-15
  • Præsentation af årbogen på Aalborg Stadsarkiv den 10. december kl. 14-16

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.