facebook


Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

 

Program for 2023

Tirsdag den 7. marts kl. 17.40
Besøg i REGAN Vest

Røde Møllevej 26. 9520 Skørping

Der er ikke flere billetter tilbage til denne tur.

Vi skal se både de spændende udstillinger i maskinmesterboligen og den nye udstillingsbygning – og så skal vi selvfølgelig også dybt ind i kridtbakken, hvor vi i hold på 10 personer bliver vist rundt i bunkeranlægget.

Man skal gå en del i den kølige bunker, så det er en fordel med praktisk fodtøj og en ekstra trøje.

Rundvisning på Aalborghus Slot, forår 2023. Det præcise tidspunkt kommer inden længe her på hjemmesiden og på facebook.

Historiker Jakob Ørnbjerg viser rundt og fortæller om Aalborghus Slots spændende og dramatiske historie. Aalborghus Slot er opført på foranledning af Christian 3. i årene 1539-1555 i kølvandet på Grevens Fejde. På turen får vi mulighed for at se slottet indefra, ligesom vi besøger fangehul og de mørke kasematter under jorden.

Turen er gratis for medlemmer. Der er et begrænset antal pladser på turen. Tilmelding på himmerland.kjaer.herred@gmail.com – svarfristen for tilmelding kommer inden længe

Besøg ved arkæologisk udgravning ultimo maj eller primo juni

En arkæolog fra Nordjyske Museer eller Vesthimmerlands Museum viser rundt og fortæller om en aktuel arkæologisk udgravning.

Tid og sted samt mere information om arrangementet annonceres på Facebook og på hjemmesiden www.histsamf.dk, når vi ved, hvilken konkret udgravning, der skal besøges. 

Torsdag d. 31. august 2023 kl. 19.00

Besøg på Fyrkat

Vikingemuseet Fyrkat som verdenskulturarv? Mødested: Fyrkat Møllegård, Fyrkatvej 45, 9500 Hobro.

Foto Nordjyske Museer

Museumsdirektør Lars Christian Nørbach fra Nordjyske Museer fortæller om Vikingemuseet Fyrkat og det store igangværende arbejde med at få anerkendt Fyrkat og fire andre danske ringborge som verdenskulturarv.

Ansøgningen om optagelse på UNESCOs verdensarvsliste er et tæt nationalt samarbejde mellem fem kommuner og fem museer.

De fem danske ringborge blev opført under Kong Harald Blåtand, der regerede i Danmark i årene 958-987. Harald Blåtand holdt sit land i et jerngreb, og ringborgene var en del af den strategi, kongen og hans bygmester havde lagt for at samle Danmark. Derfor blev borgene også placeret på strategiske steder i det danske landskab.

Turen er gratis for medlemmer. Der er et begrænset antal pladser på turen. Tilmelding på himmerland.kjaer.herred@gmail.com senest 26. august 2023.

Lørdag den 9. september kl. 13.00

Besøg på Stenaldercenter Ertebølle

Fundet af den verdensberømte affaldsdynge har givet navn til Ertebøllekulturen fra jægerstenalderen, og på Stenaldercentret formidler man gennem udstillinger og aktiviteter viden om stenalderen.

Før generalforsamlingen (se nedenfor) får vi en omvisning på Stenaldercenter Ertebølle. Der vil desuden være mulighed for at se lidt mere på egen hånd før generalforsamlingen.

Man kan med fordel komme i god tid eller blive lidt længere, for at gå tur i det fantastiske landskab, eller se mere af centret og evt. selv gå hen til fundstedet.

Tilmelding: se nedenfor

Lørdag den 9. september ca. 14.30

Generalforsamling på Stenaldercenter Ertebølle

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred på Stenaldercenter Ertebølle.

Dagsorden ifølge lovene:
1. Formandens beretning.
2. Kassererens beretning.
3. Indkomne forslag.
4. Valg af styrelsesmedlemmer og revisor. På valg er: Peter Hørup og Mie Jönsson
5. Eventuelt

Tilmelding til besøget på Stenaldercenter Ertebølle og/eller generalforsamlingen senest 5. september på Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com

Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv. Dato følger senere

Historisk Samfund vil som sædvanlig være repræsenteret på den årlige historiske bogmesse, hvor man kan se og høre om nye bøger om det historiske Nordjylland og gøre et godt bogkup.

Bogmessen foregår formentlig søndag 3. december.

Tirsdag den 5. december 2023 kl. 16-17.30

Præsentation af Årbogen på Aalborg Stadsarkiv

Der vil komme flere detaljer på facebook og hjemmesiden, når vi nærmer os tiden for arrangementet.

 

Nyheder og meddelelser

Årbogspræsentation
Tirsdag den 6. december 2022 kl. 16.00 – 17.30

Husk vores hyggelige årbogspræsentation tirsdag den 6. december kl. 16.00 til 17.30.

Årbogen bliver præsenteret af redaktør Peter Hørup. Der vil desuden være oplæg af Torben Hansgaard, der har skrevet et bidrag til årbogen med Lars Peter Jensens erindringer, hvor man kan læse om livet i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet i et samfund under forandring.

Der vil også være tid til almindelig hygge med kaffe, te vin og kransekage.

Vi vil være meget taknemmelige, hvis mange af vores medlemmer igen i år vil tage en stak årbøger med hjem til uddeling i lokalområdet. Der vil som sædvanlig være en vingave for hver 10 bøger, som man deler ud.

Vi håber at se mange både medlemmer og ikke-medlemmer til dette traditionsrige arrangement.

Tid og mødested

  • Tid: Tirsdag den 6. december 2022 kl. 16.00 – 17.30
  • Sted: Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde 1, 9000 Aalborg

Historisk Samfund på den historiske bogmesse.
Søndag den 4. december 2022 kl. 10.00 – 14.00

Historisk Samfund er også i år repræsenteret på den historiske bogmesse søndag den 4. december 10.00-14.00 på Aalborg Stadsarkiv.

Kom og køb en af vores bøger til spotpris, eller få en snak med os om foreningen og vores program.

Medlemmer kan desuden få udleveret den spritnye årbog.

Læs mere om bogmessen her:
http://www.aalborgbibliotekerne.dk/arrangementer/unge/voksne/find-den-perfekte-julegave-til-historisk-bogmesse

Besøg ved Støvring Vandmølle
Lørdag den 29. oktober 2022 kl. 13.00

Støvring vandmølle er et vigtigt eksempel på næsten 700 års dansk historie fra maling af korn måske allerede fra 1200-1300- tallet til hammerværk med fremstilling af blandt andet redskaber og knive fra slutningen af 1800-tallet.

Møllen repræsenterer således ikke blot en spændende historie om Støvring, men også om vandmøllernes rolle i Danmark fra middelalder til industrialisering.

Nordjyske Musser gennemførte i 2021 en omfattende udgravning af møllen. Det spændende fund af møllen, som hidtil kun havde været kendt gennem skriftlige kilder, indbragte mølleudgravningen en flot placering blandt Slots- og Kulturstyrelsens kåring af de 10 mest bemærkelsesværdige fund i 2021. Det kan du læse mere om her.

Mødested
  • Hobrovej 108, 9530 Støvring, Danmark

Tilmelding


MultiAalborg – migrantfortællinger på tværs

Onsdag den 7. september 2022 kl. 19 på Aalborg Stadsarkiv

Arkivar Bente Jensen holder foredrag om migration til Aalborg fra 2. Verdenskrig til i dag. Arbejdet er en del af projektet MultiAalborg, der gennem livshistorier giver indblik i livet som etnisk minoritet i Aalborg. Historierne bliver sat ind i en ramme, der fortæller om flygtninge og arbejdsmigranters historie i byen.

Arrangementet er gratis for medlemmer.

Efter foredraget vil der blive afholdt generalforsamling samme sted.  

Generalforsamling
Onsdag den 7. september 2022 kl. ca. 20.30 på Aalborg Stadsarkiv

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred på Aalborg Stadsarkiv.

Dagsorden ifølge lovene:
1. Formandens beretning.
2. Kassererens beretning.
3. Indkomne forslag.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
    På valg til bestyrelsesen er Arndt Johansen, Dorte Christensen og Klem
    Thomsen. På valg som revisor er Flemming Pedersen.
5. Eventuelt.

Tid og mødested

  • Tid: Onsdag den 7. september 2022 kl. 19.00
  • Sted: Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde 1, 9000 Aalborg

Tilmelding

 

2022-arrangementer under planlægning

  • Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv i december 2022
  • Præsentation af årbogen på Aalborg Stadsarkiv
    tirsdag den 6. december kl. 16.00-17.30

 

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

 

Om Historisk Samfund

5

Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.