facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

Nyheder og meddelelser

Arne Sloth Kristoffersen fortæller om Egholm under besættelsen

Arne Sloth Kristoffersen, der i 2015 skrev i vores årbog om Egholm under besættelsen, vil uddybe emnerne i artiklen, og desuden vil der være mulighed for at se Aalborg Historiske Museums udstilling “Aalborg i krig” om besættelsen.

  • Tid:
    – Tirsdag den 7. marts 2017 fra kl. 19:00 for at se museets udstilling
    – Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19:30 for at høre foredraget
  • Mødested: Aalborg Historiske Museum, Algade 48, Aalborg

Tilmelding senest den 3. marts til Aalborg Historiske Museum på

2017-arrangementer under planlægning

  • Besøg ved en udgravning den 18. maj 2017 kl. 15
  • Besøg og rundvisning på Aggersborg i juni 2017

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.