facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

Nyheder og meddelelser

Besøg ved bunkere i Hals og Frederikshavn (6. juni)

Vi mødes onsdag den 6. juni kl. 17:00 ved bunkeranlægget ved Hals, helt ude på hjørnet af land. Der fortælles om anlægget og dets rolle under og umiddelbart efter besættelsen 1940-1945. Kl. 18.00 er der afgang til Bangsbo Fort. Vel ankommet til Kystmuseet Bangsbo Fort ved Frederikshavn fortærer vi den medbragte mad i museets cafe, hvor der fortælles om Atlantvolden i Nordjylland. Derefter rundvisning i nogle af de mange bunkere på stedet, herunder den kommandobunker, hvorfra de tyske styrker skulle ledes i tilfælde af allieret invasion i Nordjylland.

Husk at medbringe mad, drikke og godt fodtøj.

Tid og mødested

  • Tid: Onsdag den 6. juni kl. 17:00
  • Mødested: Bunkeranlægget ved Hals, ude på hjørnet af land, som ligger for enden af Nordmandshage (følg Nordmandshage mod Bisnapgård og derpå videre ned mod rensningsanlægget)

Tilmelding er ikke nødvendig

Besøg en arkæologisk udgravning i Sønder Tranders (7. juni)

Udgravningen er en kulturlagsplads med bebyggelse fra ældre jernalder. Der er mange husgulve, ildsteder, gruber og lign. fra perioden 500 f.Kr. til 200 e.Kr. Rundviseren, Lars Egholm Nielsen fra Nordjyllands Historiske Museum, vil fortælle om udgravningen, kulturlandskabet, metoden og fund (hvis der er mange tilmeldte, vil der være to rundvisere). Rundvisningen tager ca. 1 time.

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have forhåndstilmelding senest den 5. juni.

Husk praktisk fodtøj og påklædning efter vejret. Der er vand og toilet faciliteter derude.

Tid og mødested

  • Tid: Torsdag den 7. juni kl. 15:00
  • Mødested: James Tobins Alle, 9220 Aalborg Ø (ved de blå skurvogne). Der kan parkeres ved skurvognene.

Tilmelding senest den 5. juni til Aalborg Historiske Museum på

2018-arrangementer under planlægning

  • De kongelige i Vesthimmerland, foredrag den 29. juni 2018 kl. 19:30 – AFLYST
  • Besøg en arkæologisk udgravning den 16. august kl. 15:00
  • Nibe, byvandring, generalforsamling, august 2018

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.