facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

Nyheder og meddelelser

Rundvisning på Helligåndsklosteret med efterfølgende generalforsamling på Aalborg Historiske Museum

Rundvisning på Helligåndsklosteret

 • Tid: Tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.00
 • Mødested: Aalborg Kloster, Klosterjordet 1, Aalborg
 • Pris: Rundvisningen er gratis for medlemmer (højst 25 deltagere)

Generalforsamling på Aalborg Historiske Museum

 • Tid: Tirsdag den 13. september 2016 kl. ca. 21.00 (efter rundvisningen)
 • Mødested: Aalborg Historiske Museum, Algade 48, Aalborg

Tilmelding senest den 9. september til Aalborg Historiske Museum på

2016-arrangementer under planlægning

 • Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv den 4. december
 • Præsentation af årbogen 2016 på Aalborg Stadsarkiv den 6. december

Besøg en arkæologisk udgravning

Dette besøg, hvor arkæologerne vil vise rundt og fortælle om de nyeste fund i Sdr. Tranders, er åben for alle interesserede. Yderligere info om denne udgravning kan findes på http://www.nordmus.dk/udgravninger-og-projekter.

 • Tid: Onsdag den 22. juni kl. 15.00
 • Mødested: Ved skurvognene på ”hjørnet af Tinbergens Alle og Alfred Nobelsvej” i Sdr. Tranders

Udgravning

 

 

 

 

Billede
fra
udgravningsbesøget

Se Aalborghusene i Den Gamle By

 • Tid: Lørdag den 21. maj 2016 kl. 10.00
 • Mødested: Den Gamle By, Hovedindgangen v. Viborgvej 2, Aarhus C
 • Pris: Deltagerne betaler selv entrébilletten, mens Historisk Samfund betaler rundvisningen

Tilmelding senest onsdag den 11. maj til Aalborg Historiske Museum på

 

Billeder fra turen tilden_gamle_by_3den_gamle_by_2
Den Gamle By i Århus

Desuden kan ses billeder og omtale af turen
på Susanne Holsts blok: Lokalblokken.

REGAN Vest

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred deltog den 27. april i et repræsentantskabsmøde i Nordjyllands Historiske Museum. Dette fandt sted i REGAN Vest i Skørping, hvorfra nedenstående billeder stammer. REGAN Vest, egentlig Regeringsanlæg Vest, er en godt 5.500 m2 stor bunker, som ligger 60 m nede i en kridtbakke ved Rold Skov, og som er atom- og krigsgassikret. Anlægget er et resultat af Den Kolde Krig og stod færdig i 1968. Det var i drift frem til 2003, hvorefter det blev kørt ned til dvaledrift. I 2012 blev anlægget udskrevet af det stående beredskab, og nye tanker om anlæggets fremtidige brug kunne tænkes. Nordjyllands Historiske Museum vil gerne have overdraget stedet, således at det kan inddrages i museets udstillingsvirksomhed, med guidede ture på stedet. Forudsætningerne for dette er dog en løbende bevilling fra politisk hold til drift af stedet. I skrivende stund ejes RAGAN Vest stadig af Staten (Beredskabsstyrelsen), og drives heraf.

Se billeder fra REGAN Vest nederst på denne side.

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan nu læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.

Billeder fra REGAN Vest

REAGAN_Vest_02 REAGAN_Vest_05 REAGAN_Vest_09 REAGAN_Vest_13 REAGAN_Vest_14 REAGAN_Vest_18

REAGAN_Vest_21

REAGAN_Vest_25 REAGAN_Vest_28

REAGAN_Vest_29 REAGAN_Vest_36