facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

 

Nyheder og meddelelser

Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv søndag den 5. december kl. 10:00-14:00

Historisk Samfund vil som sædvanlig være repræsenteret på den årlige historiske bogmesse, hvor man kan se og høre om nye bøger om det historisk Nordjylland og sikkert gøre et godt bogkup.

Bogmessen er stadig på planlægningsstadiet, så interesserede anbefales at følge med på Aalborg Stadsarkivs facebook-gruppe, hvor arrangementet vil blive yderligere omtalt.

Medlemmer af Historisk Samfund kan få nyeste årbog udleveret ved arrangementet.

Ikke-medlemmer af Historisk Samfund har mulighed for at melde sig ind ved arrangementet. 

Tid og mødested

 • Tid: Søndag den 5. december kl. 10.00-14.00
 • Sted: Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde 1, 9000 Aalborg

 

Præsentation af 2021-årbogen på Aalborg Stadsarkiv tirsdag den 7. december kl. 16:00-17:30

Historisk Samfunds 2021-årbog vil blive præsenteret på Aalborg Stadarkiv, med indlæg ved nogle af bidragsyderne til årbogen.

Medlemmer af Historisk Samfund kan få nyeste årbog udleveret ved arrangementet.

Ikke-medlemmer af Historisk Samfund har mulighed for at melde sig ind ved arrangementet. 

Samfundets styrelse håber, at vi igen i år kan få en håndsrækning med uddelingen af de årbøger, der ikke bliver afhentet. Det er en stor økonomisk håndsrækning til samfundet, at en række medlemmer gennem årene har påtaget sig at uddele forsendelser i forskellige området til fods, på cykel eller i bil. Som tak for indsatsen vil der være en flaske rødvin pr. 10 bøger, som et medlem udbringer.

Tid og mødested

 • Tid: Tirsdag den 7. december kl. 16.00-17.30
 • Sted: Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde 1, 9000 Aalborg

 

Spor efter de rygende skorstene – Byrundtur med museumsinspektør Thor Pedersen fredag den 15. oktober kl. 12:00

I takt med at det nye og moderne Aalborg med musikhus, universitet og høje kontorbygninger rejser sig, udviskes sporene fra dengang, hvor Aalborg var en driftig industriby med mange fabrikker og kendt som ”byen med de rygende skorstene”. På byvandringen besøger vi industribyen Aalborg og ser med egne øjne, hvordan sporene derefter stadig kan ses i den by, vi kender i dag. For selvom de gamle industriområder ved havnen og godsbanearealet stort set er væk, vil du stadig kunne ane ”røgen fra havnens mange skorstene”, og svagt fornemme lyden fra de mange fabrikker.

1930’erne bød på andre store fremskridt i kølvandet på industrialiseringen og den enorme befolkningstilvækst, som fulgte med fra 1880’erne og frem. Et af de største var Vesterbros gennembrud, hvor gamle udslidte boligkvarterer forsvandt, og nye højhuse kom til. Her blev Hobrovej forbundet med den nye Limfjordsbro, og efterfølgende blev Vesterbro landskendt som Danmarks smukkeste funkisgade. På byvandringen kommer vi forbi de mange bygninger i 30’ernes funkisstil, som stadig kan ses langs Vesterbro. I 1933 roste daværende statsminister Thorvald Stauning byen med ordene: ”Denne store jyske by er foregangsbyen for hele Danmark”.

En anden væsentlig årsag til, at Aalborg i dag ser ud, som den gør, er jernbanens ankomst i 1869. Den dannede i mange år en bygrænse, ligesom de mange banespor til byens fabrikker påvirkede, hvor nye gader kunne etableres. I første halvdel af 1900-tallet fik mange større virksomheder nemlig anlagt jernbanespor direkte til godsbanearealet, så kridt, kul og andre varer let kunne fragtes til og fra fabrikkerne. Men jernbanen var også med til at forme byen på en helt anden måde: Jernbanegade blev fx anlagt som en ny strøggade, der forbandt bycentrum med den første stationsbygning, og da den nuværende stationsbygning blev opført i 1902, blev byen og jernbanen forbundet med den nye Boulevarden.

Sidste stop på byvandringen er Aalborg Privatbaners remise fra 1901. Et af Aalborgs få unikke industriminder, som stadig kan ses på det nu næsten transformerede godsbaneareal. Her vil Finn Madsen fra Limfjordsbanen give et indblik i remisens spændende historie, og hvilken historie remisen repræsenterer i Aalborgs udvikling fra en sovende købmandsby til at blive en af landets mest driftige industribyer.

Arrangementet er gratis for medlemmer. 

Tid og mødested

 • Tid: Fredag den 15. oktober kl. 12.00
 • Mødested: Parkeringsplads beliggende ved Restaurant Bones, Strandvejen 6, 9000 Aalborg
 • Varighed: Ca. 2 timer
 • Længde: Ca. 2,3 km
 • Bemærk: Vi slutter ved Aalborg Privatbaners remise på Hjulmagervej 58, 9000 Aalborg

Tilmelding

 

2021-arrangementer under planlægning

 • Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv
  søndag den 5. december 2021 kl. 10.00-14:00
 • Præsentation af årbogen på Aalborg Stadsarkiv
  tirsdag den 7. december 2021 kl. 16.00-17.30

 

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

 

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.