facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

Nyheder og meddelelser

Præsentation af årbog 2017

 • Tid: Tirsdag den 12. december 2017 kl. 14:00 – 16:00
 • Sted: Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde 1, 9000 Aalborg

Fra Himmerland og Kjær Herred 2017 udkommer tirsdag den 12. december, og alle medlemmer er velkomne til at hente såvel deres egen som naboernes årbøger. Samfundets styrelse håber, at vi igen i år kan få en håndsrækning med uddelingen af årbøger, så vi kan spare de meget dyre postudsendelser. Det er en stor økonomisk håndsrækning til samfundet, at en række medlemmer i de foregående år har påtaget sig at uddele forsendelserne i forskellige områder til fods eller i bil. Der er igen i år 1 flaske rødvin pr. 10 bøger, som medlemmerne udbringer, som tak for indsatsen. Årbogen for 2017 er på 150 sider og indholdet kan ses via menupunktet “2017”.

Generalforsamling afholdes på Aalborg Katedralskole den 21. september 2017 kl. ca. 20:30, efter rundvisning på Aalborg Katedralskole og besøg på skolens bibliotek

Rundvisning på Aalborg Katedralskole med besøg på skolens bibliotek, der rummer en del af bogsamlingen fra Helligåndsklosteret.

Der indkaldes til generalforsamling i Historisk Samfund for Himmerland og Kær Herred torsdag den 21. september umiddelbart efter rundvisningen og biblioteksbesøget.

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Formandens beretning.
 2. Kassererens beretning.
 3. Indkomne forslag.
 4. Valg af styrelsesmedlemmer og revisor.
 5. Eventuelt

Tid og mødested

 • Tid: Torsdag den 15. september 2017 kl. 19:00
 • Mødested: Aalborg Katedralskole, Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg (vi mødes ved hovedindgangen, midterste dør, til skolen)

Tilmelding senest den 15. september til Aalborg Historiske Museum på

2018-arrangementer under planlægning

 • Besøg ved bunkere i Hals og Frederikshavn den 6. juni 2018 kl. 17:00
 • Besøg en arkæologisk udgravning den 7. juni kl. 15:00
 • De kongelige i Vesthimmerland, foredrag den 29. juni 2018 kl. 19:30 – AFLYST
 • Besøg en arkæologisk udgravning den 16. august kl. 15:00
 • Nibe, byvandring, generalforsamling, august 2018

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.