facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

Nyheder og meddelelser

Besøg ved udgravning

Lars Egholm Nielsen fra Nordjyllands Historiske Museum vil vise os en udgravning ved Sdr. Tranders og fortælle om de spændende fund. Læs mere om udgravningen her.

Tid og mødested

  • Tid: Torsdag den 15. august kl. 17:00
  • Mødested: De røde og blå skurvogne for enden af James Tobins Alle, 9220 Aalborg Øst

Tilmelding

  • Tilmelding senest den 10. august
    • på e-mail: Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com

2019-arrangementer under planlægning

  • Generalforsamling med besøg på Museum Rebild den 11. september
  • Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv  i december
  • Præsentation af årbogen på Aalborg Stadsarkiv den 10. december kl. 14:00

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.