facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

Nyheder og meddelelser

Præsentation af årbog 2019

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred 2019 vil blive præsenteret på Aalborg Stadsarkiv den 10. december kl. 14-16.

Redaktør Henrik Gjøde Nielsen vil præsentere årbogen, og der vil være oplæg om et par af årbogens artikler

Først vil Knud Knudsen dog fortælle om årets særudgivelse, nemlig publikationen om konsul Abel, en af Aalborgs kendte købmand i første halvdel af det 20. århundrede. Publikation indledes med Abels beretning om Aalborg i 1890’erne – den by som han voksede op i – og dernæst er der en kort biografisk skitse af Albert Abel, som både var en lokal og landskendt personlighed.

Dernæst vil der være oplæg ved to af bidragyderne til årets årbog. Først et oplæg ved marinarkæolog Jan Hammer Larsen, der er ansat ved Nordjyllands Kystmuseum, og som vil fortælle om skibsvraget ved Aggersund, og hvad det muligvis kan bidrage med af ny viden om vikingeskibenes konstruktion og sejl. Dernæst vil Dorte Christensen fortælle om sin artikel om digteren Morten Nielsen, der døde i 1944, og som for nylig har været genstand for en udsendelsesrække i Danmarks Radio.

Som vanlig vil der være mulighed for diskussion og spørgsmål. Styrelsen håber, at rigtig mange har mulighed for at møde op.

Tid og mødested

 • Tid: Tirsdag den 10. december kl. 14-16
 • Mødested: Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde 1, 9000 Aalborg

2020-arrangementer under planlægning

 • Foredrag om bogen stormflod den 12. marts kl. 19.30-21.00
 • Foredrag om konsul Abels Aalborg den 21. april kl. 19.30-21.00
 • Kanalrundfart på Frederik 7.s kanal, Løgstør, den 12. maj kl. 19.00
 • Byvandring i “Det grønne Aalborg” den 27. august kl. 15.00-17.00
 • Byvandring i “Renæssancens Aalborg” den 9. september kl. 19.00-21.30
 • Generalforsamling på Aalborg Historiske Museum
  den 9. september kl. ca. 21.30
 • Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv
  den 1. december kl. 10.00-15.00
 • Præsentation af årbogen på Aalborg Stadsarkiv
  den 8. december kl. 16.00-17.30

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.