facebook

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er en af de gamle amtshistoriske foreninger, der blev stiftet i stort tal i begyndelsen af det 20. århundrede. Foreningen fejrede i 2012 sit 100 års jubilæum.

Nyheder og meddelelser

Præsentation af årbog 2016

  • Tid: Tirsdag den 6. december 2016 kl. 14-16
  • Sted: Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde 1, 9000 Aalborg

Fra Himmerland og Kjær Herred 2016 udkommer tirsdag den 6. december, og alle medlemmer er velkomne til at hente såvel deres egen som naboernes årbøger. Samfundets styrelse håber, at vi igen i år kan få en håndsrækning med uddelingen af årbøger, så vi kan spare de meget dyre postudsendelser. Det er en stor økonomisk håndsrækning til samfundet, at en række medlemmer i de foregående år har påtaget sig at uddele forsendelserne i forskellige områder til fods eller i bil. Der er igen i år 1 flaske rødvin pr. 10 bøger, som medlemmerne udbringer, som tak for indsatsen.

Historisk Bogmesse

Igen i år deltager Historisk Samfund i den Historisk Bogmesse, sammen med en masse andre foreninger, så muligheden for et godt bogkøb er tilstede.

For medlemmer af Historisk Samfund vil det være muligt af få årbogen 2016, to dage før den officielle udgivelse.

Tid: Søndag den 4. december 2016 kl. 10-15
Sted: Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde 1, 9000 Aalborg

Rundvisning på Helligåndsklosteret med efterfølgende generalforsamling på Aalborg Historiske Museum

Rundvisning på Helligåndsklosteret

  • Tid: Tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.00
  • Mødested: Aalborg Kloster, Klosterjordet 1, Aalborg
  • Pris: Rundvisningen er gratis for medlemmer (højst 25 deltagere)

Generalforsamling på Aalborg Historiske Museum

  • Tid: Tirsdag den 13. september 2016 kl. ca. 21.00 (efter rundvisningen)
  • Mødested: Aalborg Historiske Museum, Algade 48, Aalborg

Tilmelding senest den 9. september til Aalborg Historiske Museum på

2017-arrangementer under planlægning

  • Arne Sloth Kristoffersen fortæller om Egholm under besættelsen den 7. marts 2017 kl. 19.30 på Aalborg Historiske Museum
  • Besøg ved en udgravning den 18. maj 2017 kl. 15
  • Besøg og rundvisning på Aggersborg i juni 2017

Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred kan læses på nettet

Der har længe været interesse for at kunne læse årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred i en digital udgave. Mange årgange af Fra Himmerland og Kjær Herred har det længe været umuligt eller vanskeligt at skaffe. Nu er årbogen lagt på Historisk Samfunds hjemmeside, forhåbentlig til glæde og udbytte for mange. Se menupunktet “Årbøger”.

Om Historisk Samfund

5Foreningens væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse i 1912. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste med lokalhistorisk litteratur.

I sommerhalvåret arrangeres ture, museumsbesøg etc. I vinterhalvåret kan medlemmerne følge foredrag om kulturhistoriske og arkæologiske emner (”torsdagsforedragene”). Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne.

Gennem disse aktiviteter har Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred gennem årene givet et tilbud til historisk interesserede og søgt at bidrage til at øge den kulturhistoriske interesse for vor landsdels historie.